Misyonumuz

Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, çağdaş, demokratik lider özelliklerine sahip ve okuduğu okula bağlılık duygusu gelişmiş öğrenciler yetiştirmektir. Bu çerçeveden hareketle biz, öğrencilerimizi öğrenmeyi öğrenmiş, öz güvenleri yüksek, 21. yüzyılın gereksinimlerine cevap verebilen becerilerle donanmış bireyler olarak yetiştirmek için varız.

Vizyonumuz

Paydaşlarımızla(yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve velilerimizin) güç birliği yaparak;
sınavla öğrenci alan,
Ülkemizin en iyi Anadolu ve fen liselerine her yıl artan sayıyla öğrenci yerleştiren;
Öğrencilerine en az bir yabancı dili konuşabilme becerisini kazandıran,
Sosyal ve kültürel etkinliklerle adından söz ettiren; sosyal bilinci ve sosyal sorumluluğu üst düzeyde olan,
Avrupa Birliği normlarına eşdeğer eğitim veren, EFQM modelinin kriterlerini eksiksiz uygulayan ve geliştiren bir eğitim kurumu haline getirmektir.

İnanıyoruz ki;

Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir.
Öğrencilerimiz bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır.
Biz, birbirimizi; öğrencilerin, velilerin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz.
Biz, hepimiz; öğrencilerimizin başarısını artırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız.
Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar ve onları koruyup gözetiriz.
Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz.

Farkındayız ki;

Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz.
İşte bütün bu ilkeler; bizim hep birlikte yapacağımız çalışmaları şekillendirir ve alacağımız kararları etkiler.

Önceliklerimiz

Birinci önceliğimiz;

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan Atatürkçü, çağdaş, demokrat ve laik, kendisi ile barışık, soran, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmektir.

İkinci önceliğimiz;

Özel Yakacık Balkanlar İlköğretim Okulu’nda potansiyel olarak var olan veli, öğrenci ve öğretmen iletişimine hareket kazandırarak eğitim öğretim faaliyetlerimizin kalitesini artırmaktır.

Üçüncü önceliğimiz;

Yönetim kadrosu ve öğretmen kadrosu olarak eğitimden sorumlu olduğumuz öğrencilerimize ve onların velilerine karşı açık ve demokrat bir yaklaşım içinde olmaktır.

Değerlerimiz

BİZ;
Hayata ilişkin hedefleri olanların,
Düşlerini gerçekleştirmeyi inanç haline getirenlerin,
Değişmeyi-gelişmeyi kaçınılmaz bir süreç olarak görenlerin,
Öğrenen Birey-Öğrenen Organizasyon düşüncesini benimseyenlerin,
Ortak akla inanıp onu işe koşanların,
Takım Ruhu ile çalışanların,
Kurum sahiplenme duygusunu üst düzeyde hissedenlerin

BULUŞTUĞU BİR AİLEYİZ.