Tarihçemiz

Yakacık Balkanlar Koleji; 2006 yılında, tamamı öğretmen kökenli olan ve halen eğitimin içerisinde yer alan kişilerce kurulmuştur.

Eğitim, bir toplumun kimlik kazanması ve varlığını devam ettirip güçlendirilmesinde en önemli unsur olarak değerlendirilmektedir. Türk millî eğitiminin, her şeyden önce nesillere vatan, millet sevgisini kazandıracak biçimde şekillendirilmesi gerekmektedir. Eğitimden beklenen bir diğer husus ise; fertlerin birlik duygusunu pekiştirecek, toplum ahengini sağlayacak, ortak değerlere yöneltecek zihniyetin kazandırılmasıdır.

Bunların yanında, küreselleşen bilgi toplumunda değişim sürecinin doğurabileceği muhtemel sonuçlara karşı önlem almak, insanı ve toplumu değişimle baş edebilecek şekilde gelecek için hazırlamak da önemli hale gelmiştir. O halde bu sürece hazırlık, eğitim kurumları ve bu kurumlarda görev yapacak öğretmenlerden başlamalıdır. Bireyin hızla değişen bilgi toplumuna katılımı ve bu süreçte hak ettiği yeri alması, yeni bilgiler kazanması, becerilerini zenginleştirmesi, yaşam boyu öğrenme ve eskisine oranla daha çok nitelikli olmayla başarılabilir.

Küçük bir fidan olarak başladığımız bu yolda Balkanlar Koleji olarak biz, Türk Milli Eğitimi’ ne; Atatürk İlke ve Devrimlerinin ışığında ve çağdaş muasır medeniyetler seviyesinde, ulu bir çınar olarak hizmet vermeyi hedefliyoruz.