Neden Balkanlar Koleji

Öğrenmenin ve mutluluğun bir arada yaşandığı BALKANLAR KOLEJİ ikliminde:

Temel akademik bilgi ve becerilerin yanı sıra bilgiye ulaşmanın yollarını, kısaca ”öğrenmeyi öğretiyoruz.”
Öğrencilerimizin İlgi ve yeteneklerini keşfediyoruz, potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına yardımcı oluyor ve kendilerini geliştirme olanağı sağlıyoruz.
Bir yandan yaşama, bir yandan da üst öğrenim kurumlarına hazırlıyoruz.
Zihinsel, duyuşsal, fiziksel ve sosyal yönden gelişmelerine en üst düzeyde katkı sağlıyoruz.
Öğrenme öğretme süreçlerinde çoklu zekâ kuramını temele alıyoruz, öğrencinin zekâ haritasına uygun eğitsel etkinlikler gerçekleştiriyoruz.
Yabancı dil eğitimine özel bir önem atfediyoruz. Birinci yabancı dil olarak İngilizce ve ikinci yabancı dil Almanca eğitimine okul öncesi eğitiminden itibaren başlıyoruz. 2012-2013 Öğretim yılından itibaren ilköğretim ve lisede seçmeli yabancı dil olarak olarak İspanyolcayı uygulamaya koyuyoruz.
Okumayı sevdirmeye çalışıyoruz, okuma alışkanlığını kazanmalarını çok önemsiyoruz, okuduklarını anlamayı, yorumlamayı, düşünceyi yeniden ve sürekli olarak üretmeyi öğretiyoruz.
Yazmayı, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeyi öğretiyoruz.
Öğrenci merkezli ve etkinlik temelli bir eğitim yaklaşımını benimsiyoruz ve uyguluyoruz.
Bilgileri, becerileri ve öz güvenleri yüksek bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz.