Okulda Uyulması Beklenen Genel Davranışlar :

 • Öğrencilerimizin, T.C. Devletinin kanunlarına, toplumun ahlak kurallarına, okul düzenine uymaları ve çevreye iyi örnek olmaları ilk beklentimizdir.
 • Toplum içinde uyumlu yaşamanın kuralları, önce ailede öğrenilir, daha sonra okulla birlikte hayat boyu devam eder.
 • Öğrencilerimizden en büyük beklentimiz, görevlerini yerine getirmeleridir. Sorumluluk duygusu ancak böyle gelişir. Ev çalışmalarını, istenilen zamanda ve eksiksiz yapmak, sorumluluk duygusunun geliştiğinin bir göstergesidir. Bu bilinç oluşamıyorsa, aile bu konuda okuldan destek alabilir.
 • Düzen alışkanlığı da bu yaşlarda öğretilemezse, daha sonraki yıllarda kazandırmak güçtür. Okulda kazandırılmaya çalışılan, kendi eşyalarını düzenli tutma alışkanlığı, evde de devam ettirilmez ise, olumlu davranış hiçbir şekilde kazanılamaz.
 • Öğrencilerin, öfke kontrollerini yapamadıkları durumda, çatışmaya girmek yerine, karşısındaki ile konuşarak iletişim kurması doğru olandır. Sorunu tek başına çözemediği durumlarda ise, okul idaresinden, ders öğretmeninden ya da okul rehber öğretmeninden destek alması gerekebilir. Bu desteğin, zamanın da alınması da çok önemlidir.
 • Sürekli ve mazeretsiz geç kalmalar ve devamsızlık, öğrenciler için bir disiplin sorunudur. Bu nedenle okula zamanında ve sürekli gelinmesi gerekir. Okula gelememe durumunda ailenin, mazeretini açıklayıcı şekilde okul yönetimi ile iletişim kurması beklenmektedir. Öğrencilerimiz, milli birlik, bütünlük ve sorumluluk adına,  her türlü törene zamanında gelmeleri de örnek davranış olarak gösterilebilir.
 • Çöp kutuları çöp atmak için konulmuştur. Çöplerin sınıfın ya da okulun herhangi bir yerine değil, çöp kutularına atılması, okul hizmetlilerini de memnun edecektir.
 • Okulda asansörün öğrenciler tarafından kullanılması, onların güvenliği ve okul kuralları açısından uygun değildir. Ancak, mazereti olan öğrenciler için, velilerinin okul idaresine yapacakları yazılı bildirim ile, bu durum farklılık gösterebilir.
 • Öğrenciler okulda, yemekhane dışındaki farklı alanlarda yemek yememelidirler. Hijyenik olmaması ve özendirici nitelik taşıması sebebi ile, okula farklı gıda (Cips, kraker, vb. ) maddelerini de getirmemeleri gerekmektedir.
 • Okul içinde ve dışında, taşıdıkları Balkanlar Koleji formasına yakışır şekilde saygılı ve duyarlı davranışlar göstermeleri, her zaman memnuniyet yaratacaktır.

 

Sınıf İçi Beklenilen Davranışlar :

 • Ders zili çaldıktan sonra, öğrenciler hemen sınıflarına girerek sıralarına oturmaları ve ders araç gereçleri ile hazır beklemeleri, motivasyonu artıracaktır.
 • Karşımızdakini dinlemek, iletişimin ilk adımıdır. Bu nedenle büyüklerinizin, öğretmenlerinizin ve arkadaşlarınızın sözünü kesmeden dinleyin. Söz hakkı almak istediğinizi, derste elinizi kaldırarak nazikçe belirtin.
 • Sınıfta dersi anlatan kişi (öğretmen ya da öğrenci) her zaman dikkatle ve ilgi ile izlenmelidir. Dersin dışındaki konulara odaklanmak, ya da başkalarını rahatsız etmek, öğretmene ve arkadaşlara karşı, her zaman saygısızlığın bir göstergesi olarak kabul edilir.
 • Tebeşirler, tahta kalemleri ve silgiler, gerektiği zaman tahtaya yazı yazmak ve silmek içindir. Bu ve benzeri malzemeler, amacına uygun kullanılıp, oyun amaçlı kullanılmadığında, tasarruf ve doğru kullanım bilinci de gelişecektir.
 • Sınıfın, düzen ve temizliğinden o sınıfın öğrencileri sorumlu olduğu için, herkesin kendi eşyasını düzenli ve temiz kullanması gerekmektedir.

 

Okul Bahçesinde Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

 • Hava şartlarının uygun olduğu koşullarda, teneffüsler için okul bahçesi,  soğuk ve yağışlı günlerde ise, koridorların kullanılması uygundur.
 • Çöpleri, oyun ve dinlenme alanınız olan bahçeye değil, çöp kutularına atarak, okul bahçesini her zaman temiz tutabilirsiniz.
 • Gelişiminize katkı sağlayan “ Bahçe Oyunları” içinde, amaçsız koşmak, vurmak, kırıcı sözler kullanmak vb. yıpratıcı tutum ve davranışlar yer almaz. Bunun yerine, paylaşımcı, sevecen, hoşgörülü ve iyi ilişkiler kurularak oyun oynamak da mümkündür.
 • Okul bahçesini, verimli oyun alanı haline getirmek sizin elinizdedir.  Öğretmenlerinizin de katılımıyla oynadığınız grup oyunları bizi sevindirir. Onlardan size katılmalarını isteyebilirsiniz, durumları uygunsa size eşlik edeceklerdir.

 

Okul Servisinde Nasıl Davranmalıyız?

 • Okul aracı içinde gezinmek, camları açmak, sarkmak vb. can güvenliğini tehdit edici her türlü davranışı göstermek, araç sürücüsünü ve arkadaşlarınızı zor durumda bırakacaktır. Ayrıca sürücünün izni olmadan araç içi alet ve cihazları da kullanmamamız gerektiğini unutmamalıyız.
 • Sabahları servis araçlarını bekletmemek, sizin zamanında okula gelmenizi sağlayacaktır. Her öğrenci için, araç 1 dakika bekletilirse, 20 öğrenci taşıyan bir araç,  en son öğrenciyi 20 dakika bekletmiş olacaktır.
 • Öğrencilerin birbirlerini rahatsız edici söz ve davranışlarda bulunmamaları ve servis görevlilerinin uyarılarını dikkate almaları gerekmektedir. Aksi takdirde, okul yönetimi, ilgili öğrenci veya öğrencilerle ilgili tedbirler almak durumunda kalabilir. 

 

Öğretmenlerimizle İlişkilerimiz Nasıl Olmalı?

 • Öğretmen sınıfa girdiği andan itibaren sınıfın lideridir. Sınıfa girdiği anda düzgün ve saygılı bir şekilde ayağa kalkılarak, öğretmenin “GÜNAYDIN” demesinden sonra, yine saygılı bir şekilde karşılık verilerek oturulması alışkanlık haline gelmelidir.
 • Öğrencilerin, öğretmenin sınıftaki çalışmasını engelleyecek hiçbir davranışta bulunmaması ders verimini artırıcı en önemli unsurdur.
 • Öğrenciler, dersin akışına rahatlık ve huzur katmaya çalışarak, öğretmenlerinin emeğine saygı göstermiş olurlar.
 • Yine öğrenciler, ders giriş ve çıkışlarında ya da teneffüslerde, ders ve nöbetçi öğretmenlerin verdiği komutları hızlıca yerine getirmekle,  işleyişi kolaylaştırdıklarını unutmamalıdırlar.

 

Velilerimizle İşbirliğimiz

 • Öğrencilerimiz okul ve ailenin aynasıdır. Öğrencilerden beklediğimiz davranışlarda esnek olabiliriz, ancak tercih etmeyeceğimiz, onlara karşı tutarsız davranmaktır. Çocuğun uyması gereken kurallar, eğer uygulanacaksa kendisine anlatılmalı, uygulanmayacak ise, kural hiç konmamalıdır.
 • Öğrenci gelişimindeki en önemli unsur, velilerimizin okul ile iletişim halinde olmaları ve işbirliği yapmalarıdır. Okulun pedagojik sorumluluğu ile ailenin ebeveyn sorumluluğunun birleşmesinin,  “ EĞİTİM & ÖĞRETİM “i meydana getirdiğinin unutulmaması gerekir.      
 • Başarılı, sorumluluk sahibi, özgüven duygusu gelişmiş öğrenciler yetiştirebilmek için, eğitim kadrosunun uygun bulduğu okul kurallarına, öncelikle velilerimizin uyarak öğrencilerimize doğru örnek olmaları, çocuklarımızın eğitimlerinde hedeflerimize ulaşmamız açısından önemlidir.
 • Bu kurallardan biri olan ve önem arz eden; Ders saatleri içinde (08:45 – 16:30) sınıfların bulunduğu kat ve koridorlarda bulunmamanız, yönetimdeki işleyişimizi kolaylaştıracaktır. 
 • Okul gezileri, öğrencilerimize yaşayarak öğrenme fırsatı verdiğinden dolayı, öğretmenleri eşliğinde yapacakları tüm gezilere katılımlarını sağlamak bizi memnun edecektir.