Özel Balkanlar Anadolu Lisesinde ödev, öğretmenin ya da velinin doğrudan denetimi olmadan; öğrencinin ders dışında, derse ilişkin gerçekleştirdiği her türlü çalışmadır. Ödev sınıf içinde öğrenilenlerin tekrar gözden geçirilmesi ve pekiştirilmesi, planlama becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin bağımsız çalışmaya, öğrenmeye teşvik edilmesi, öğrencilerin birikimlerini ve kazandıkları becerileri gerçek yaşama geçirebilmeleri için uygun ortamın yaratılması ve gelecek dersler için hazırlanılması amacıyla verilir.

 Öğrencinin Görevleri:

  • Öğrenci, ödev yapmayı temel görev olarak benimsemelidir ve mutlaka kendi yapmalı, bir başkasının çalışmasını kendi ödevi olarak kullanmamalıdır.
  • Zamanını iyi ayarlamalı, ödevini zamanında tamamlamalı ve teslim etmelidir.
  • Araştırma ödevlerinde mutlaka kullandığı kaynakları belirtmelidir.
  • Tüm ders konuları günlük hayatla bağlantılı olduğundan; gazete okuyarak, haber dinleyerek, belgesel izleyerek, gözlemleyerek, deneyerek, güncel olayları takip etmenin temel görevi olduğunu bilmelidir.

Velinin Görevleri:

Veli, öğrenciye uygun çalışma ortamı sağlamalıdır. Ödev yapma süresi bireysel farklılıklardan dolayı değişebilir. Öğrenci, ödevini yapmakla ilgili sorun yaşıyorsa veli; ilgili ders öğretmeniyle, sınıf rehber öğretmeniyle ve/veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ile işbirliği içinde olmalıdır

  • Ödevin öğrenci tarafından yapılması esastır. Öğrenci gereksinim duyduğunda veli, ona destek olmalı ve yol göstermelidir. Asla öğrencinin sorumluluğunda olan ödevleri kendisi yapmamalıdır.

 Öğretmenin Görevleri:

  • Verilen ödevin amacını detaylıca açıklar.
  • Öğrencinin verilen ödevi özümseyebilmesi, yazabilmesi için gerekli zamanı verir.
  • Öğrencinin ödevini zamanında ve eksiksiz yapıp yapmadığını kontrol eder.
  • Gerektiğinde ödevi notlandırır.
  • Ödev yapmamayı alışkanlık haline getirmiş öğrenciler önce Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimine daha sonra Müdür Yardımcısına bildirilir.
Zamanında teslim edilmeyen ödevler:

Öğrencilerin ödevi zamanında getirmesi beklenir. Ödevini geç getiren öğrenciler, aileyle iletişime geçme ve not düşürme politikasıyla karşılaşacaktır. Hasta olduklarında veya gelmediklerinde ödevlerini almak öğrencilerin sorumluluğundadır.