Öğrenci Kulüpleri

 • Bilim Kulübü

  Kulüp Rehber Öğretmenleri
  Sinem ELBASAN –Ege İda KARAKILINÇ- Şenol MUMCU
  Bilim kulübü olarak amacımız, öğrendiğimiz bilgileri günlük yaşantımızda işlevsel hale getirebilmek. Bu kapsamda teknolojiyi verimli kullanma çalışmaları, bilimsel çalışmalardan yararlanma gibi etkinlikler yapılarak öğrencilerimizin bilime olan bakış açılarını değiştirebilmek.
  Doğa ile yaşamak, doğal ürünleri tanımak ve yetiştirmek amaçlı seracılık çalışmalarını yapmak.
  Seracılık çalışmalarında öğrencilerimize kendileri tarafından yetiştirilen ürünleri sergilemek,
  Yaşadığımız dünyamızda var olan enerji kaynaklarının tanıtılması ve bu kaynakların ülke ekonomisine katkısını öğrencilere aktarmak birinci öncelikli amaçlar arasında olup, bununla birlikte çevreye duyarlı enerji kaynaklarını keşfetmek olacaktır. Sonsuz enerji nasıl elde edebiliriz çalışması öğrencilerle birlikte yapılarak Bilim Şenliği’nde katılımcılara tanıtılması hedeflenmiştir.
  Öğrencilerimizin günlük hayatlarında kullandıkları malzemelerin hangi kimyasalları içerdiğinin tanıtılması, çevreye zararı olmayan ürünlerin öğrencilerimiz tarafından üretilmesi ve okulumuzda gerçekleşecek Bilim Şenliği’nde sergilenmesi hedeflenmiştir.

 • MUN  (MODEL UNITED NATIONS) Model Birleşmiş Milletler Kulübü
  Kulüp Rehber Öğretmeni: Kerem SÖNMEZ
  Model Birleşmiş Devletler, birleşmiş devletlerin bir simülasyonudur. Model Birleşmiş Devletler çerçevesinde, öğrenciler temsil ettikleri ülkelerin delege ve elçilerinin rollerini üstlenerek tamamı İngilizce olmak kaydıyla MUN konferanslarında bu ülkeleri temsil ederler. MUN danışmanlarının eşliğinde, delegeler münazaralara hazırlanır, araştırma yapar ve uluslararası sorunlara çözüm bulmaya çalışırlar. Konferans ya da MUN simülasyonlarında delegeler güncel siyasi konuları ve uluslararası toplulukların politikalarını tartışırlar ve sorunlara, anlaşmazlıklara çözüm sunmak amacıyla diğer delegelerle kamusal söylem ve analizlerde bulunurlar. MUN kulübüne katılan öğrenciler hem eleştirel düşünme ve güncel siyasi olayları anlama hem de İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirirler. MUN çalışmalarındaki hedef doğrultusunda biz de öğrencilerimizin bu kazanımlarından yararlanması  amacıyla oluşturulan  bu kulüpte çalışmalar sürdürülmekte ve farklı konferanslara katılım sağlanmaktadır.Kulüp etkin olarak çalışmaya başladığından bugüne kadar  Cağaloğlu  Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi;TOBB Üniversitesi ve İzmir Atatürk Lisesi tarafından düzenlenen konferanslara katılım sağlanmıştır.her konferansta öğrencilerimiz görevli oldukları  delegasyonlarda  görevlerini başarı ile yerine getirerek hem  ülkelerini hem de okulumuz en iyi şekilde temsi etmişlerdir. 

 • E-Twining Kulübü
  Kulüp Rehber Öğretmeni: Sevcan TEMEL
  E-Twinning; öğretmenlerin iletişim kurarak bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları, tüm Avrupa’dan ve kendi ülkelerinden öğretmenlerle öğrencilerini de dahil ederek, teknolojiyi etkin ve verimli bir biçimde kullandıkları, öğretim programlarına uyumlu projeler gerçekleştirebilecekleri bir topluluktur. Bu kapsamda okulumuzdaki öğrencileri Avrupa projelerinden haberdar etmek ve bunun yanında dil becerilerini geliştirmek amacıyla okulumuzda E- Twinning kulübünü kurulmuştur. İlk kurulduğu yıl olan  2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda bugüne kadar öğrencilerimiz büyük bir heyecanla çalışmalarına sürdürmektedirler.Bugüne  kadar İtalya,Fransa,Polonya,İspanya gibi ülkelerle karşılıklı  olarak projeler başarı ile sürdürülmektedir. Kulup çalışmaları online yazışmalarlar ve  zaman zaman planlanan video konferanslarla öğrencilerin karşışıklı  olarak buluşmalarını  ve dil becerilerini kullanabilmelerini sağlamaktadır. Başarı  ile tamamlanan her projeden sonra okulumuza PROJE ETİKETİ  ULUSAL AJANS tarafından verilmiştir.
 • Drama Kulübü
  Kulüp Rehber Öğretmeni: Serpil YIKILMAZ
  Drama, tiyatro formlarından da yararlanan bir disiplindir. Özünde “oyun” kavramı bulunur. Ancak, drama olgusu bir tiyatro ya da oyunculuk örneği sergilemek de değildir. Yazılı bir metni yoktur. Sahneye koymak gibi temel bir amacı olmadığı halde, istenirse yapılan çalışmalar çok fazla değiştirilmeden gösteriye sunulabilir.
  Öğrencilerimizin, üreten bireyler olmalarını sağlamak amacıyla kurulan kurduğumuz DRAMA Kulübünde öğrencilerimizin bedensel, dilsel ve kişisel gelişimlerini geliştirmek amacıyla farklı etkinlikler düzenlenmektedir. Kulüp çalışmaları sırasında öğrenciler İngilizce etkinliklerin yanı sıra sahne duruşu, özgüven gelişimi, sosyal farkındalığının artması konusunda gelişim sağlanması amaçlanmaktadır.
  Öğrenciler kulüp çalışmaları sonucunda ortaya çıkardıkları oyun, gösteri ve dansları yılsonunda düzenlenen sahne gösterisi ile velilerine sunarlar.
 • Sanat Atölyesi Kulübü
  Kulüp Rehber Öğretmeni – Yasemin DİNÇSOY
  Sanatla iç içe olan bireyin kendisini doğru ifade edebileceğini, sanatın hayatının her alanına güzellikler katarken özgüvenini geliştirebileceğini biliyoruz. Sanat atölyesi kulübünün amacı öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkanı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışa vurumunu gerçekleştirebilme, geleneksel olanı özgün tasarıma dönüştürebilme, düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştirebilme, öğrencinin sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmektir.   Bunun için sanata önem veren , kendisini sanatla ifade edebilen , yeteneklerini geliştirmeye çalışan bireyler yetiştiriyoruz.
  Sanat atölyesi kulübünde öğrencilerimizle birlikte farklı malzemeler kullanarak tasarımlar yapıyoruz. Üç boyutlu çalışmalara hayat veriyor, dünyamızı renklendiriyoruz. Kulübümüzde sanatla güçlenen hayal güçleri geniş öğrencilerimizle keyifli vakitler paylaşıyoruz.
 • Bilim ve Teknoloji Kulübü
  Kulüp Rehber Öğretmeni – Cansu ÜNER
  Bilim ve teknoloji kulübü olarak amacımız, öğrendiğimiz bilgileri günlük yaşantımızda işlevsel hale getirebilmek. Bu kapsamda teknolojiyi verimli kullanma çalışmaları, bilimsel çalışmalardan yararlanma gibi etkinlikler yapılarak öğrencilerimizin teknoloji ve bilime olan bakış açılarını değiştirebilmek.
  Öğrencilerimizin 21. Yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olması, üretken, çağı yakalayan ve çağı aşacak, lider bireyler yetiştirmek birincil hedefimizdir.
  Bilim ve teknoloji kulübünde verdiğimiz Robotik Kodlama eğitimlerimizde, STEM+A (Science, Technology, Engineering, Math + Art – Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat) eğitim modeli ile yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Kodlama, elektronik, robotik ve tasarım alanlarında eğitimler vererek öğrencilerimizde yeni alanlar keşfetmesi, buluşlar yapması ve pratik çözümler geliştirmelerini sağlıyoruz.

  Robotik Kodlama Eğitimleri öğrencilerde;

  • Analitik düşünme becerileri kazandırır.
  • Olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilmesini sağlar.
  • Yaratıcı düşünmesine yardımcı olur.
  • Problem çözme yeteneğini artırır.
  • Sistematik düşünmesini sağlar.
  • Makinaların çalışma mantığını kavramasına yardımcı olur.
  • Çocukların kod yazmayı öğrenmesi, yalnızca yaptıkları meslekte değil, yaşamlarının tümünde fark yaratmalarını sağlar.
 • İstanbul Kültür Yayın ve İletişim Kulübü

  Kulüp Rehber Öğretmenleri – Selim Berk ELÇİ
  Kulübümüz, Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve ilkelerine uygun şekilde öğrencilerimizin Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Anayasa’nın başında ifade edilen Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlar.
  Okulumuzun kulüp çalışmalarında, kulüp üyesi öğrencilerimizin yaşayan Türkçemizi doğru ve güzel kullanımını benimsemeleri hedeflenir. Öğrencilerimizin Türkçenin kurallarını öğrenerek, Türkçeyi güzel kullanmayı bir yaşam ilkesi hâline getirmelerine özen gösterilir. Bunu oluşturmak için Türk edebiyatının seçkin örnekleri kulüp çalışmaları sırasında okunur ve bu eserler üzerinde öğrencilerin fikir yürütmesi sağlanarak yorum kabiliyetlerini geliştirmek hedeflenir.
  Kulübümüz çok yönlü bir kulüp olma özelliğini gösterdiğinden İstanbul kültürüne ait unsurları da yaşayarak ve görerek öğrenmeyi amaçlar. Bu doğrultuda İstanbul’un tarihi yerleri ve doğa güzellikleriyle ilgili gezileri düzenler.
  Kültür dünyamızın önemli isimlerini, söyleşiler yapmak üzere öğrencilerimizle buluşturur ve onlarla röportaj yapma olanağı buluruz. Kulüp öğrencilerimizi her anlamda geleceğin muhabirleri olarak yetiştirmeyi amaçlarız.
  Kutlama ve anma programlarını okulumuzda gerçekleştirirken kulüp öğrencileriyle her aşamada birlikte çalışılır. Sunum aşamalarında çalışan öğrencilerimiz, bu çalışmalar sırasında yaratıcılıklarını ve organizasyon yeteneklerini geliştirirken grup çalışmalarının gereklerini de yerine getirirler. Böylelikle öğrencilerimizin sorumluluk alabilen, grup etkinliklerinde her düzeyde görev yapabilen, topluluk karşısında rahat konuşabilen bireyler hâline gelmeleri sağlanır.
  İstanbul Kültür Yayın ve İletişim Kulübü her adımını öğrencileriyle birlikte atan bir kulüp olma özelliği göstermektedir.

 • Düşünce Kulübü

  Kulüp Rehber Öğretmenleri – Şeref KARABAĞ –  Serpil Nagehan UYSAL
  Düşünce kulübünün öğrencilerde kazandırmaya çalıştığı beceriler

  – Öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak,

  –  Yaşadığı dönemi değerlendirebilme becerisi geliştirmek,

  –  Öğrencilerimizin özgür, eleştirel ve yaratıcı düşünmesini sağlamak,

  –  Kendini tüm yönleriyle değerlendirebilme becerisi kazandırmak,

  –  Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,

  –  Araştırma becerisini geliştirmek,

  –  Grup bilinci oluşturarak organizasyon yeteneğini geliştirmek,

  –  Farklı görüşleri bilerek onlara hoş görüyle yaklaşmasını sağlamak,

  –  Etik değerler kazandırmak.

 •  

 • Müzik Kulübü
 • Kulüp öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirerek geliştirmek istedikleri alanlara yönlendirmeyi, müziği sevdirmeyi, bir enstrüman çalma yeteneğini geliştirmeyi, kültürümüzü tanıtmak ve benimsetmeyi amaçladığımız kulübümüzde ayrıca kültürel mirasımıza ait şarkıları söylemeyi, koro çalışmaları ile birlikte hareket etme alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı, yeteneklerini fark ederek kendilerine güven kazandırmayı amaçlamaktayız.

      Müzik kulübü, öğrencilerimize müzik adına kendilerini geliştirebilmeleri, yetenekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürebilecekleri bir ortam sunmakta olup aynı zamanda diğer kulüplerle de ortak çalışma içerisinde olmaktadır. Öğrencilerimize ; çalışmalarını tamamladıkça okul içerisinde yapılan tüm etkinliklerde çalışmalarını sergileme, sosyal  faaliyetlerde, okul içerisinde yapılmakta olan bütün etkinliklerde aktif rol alma imkanı sağlanmaktadır.

      Müzik kulübünün amacı  çaldığı ve söylediği eser hakkında fikir sahibi olan ve yorumlayan öğrenciler yetiştirmektir. Özgüveni yerinde,  çağdaş müzik eğitimine ayak uydurabilen öğrenciler yetiştirerek ulusal kimliğimizi ön plana çıkaran şarkıları öğrencilerimize  öğretme çalışmalarını sürdürmekteyiz.

                                                                   KAZANIMLAR

  • Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,

  • Sorumluluk bilincini öğrenme

  • Ortak çalışmalarda birlik olabilme

  • Birlikte şarkı söyleme

  • Takım ruhunu kavrayıp, bu doğrultuda çalışmasını sürdürmek

  • Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,

  • Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,

  • Müzik ile ilgili çalışmalarda bilişim teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak

  • Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek