Değerli Velilerimiz,

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK; “ Eğitimdir ki bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir ulusu kölelik ve yoksulluğa terk eder “ diyerek, eğitimin toplum yaşamındaki yerini ve önemini yıllar önce vurgulamıştır.

Gerçekten de eğitim, her zaman her anlayışın ilgi odağı olarak insanların beyinlerine ve yüreklerine giden yol olmuştur. Çünkü ancak eğitimle, insanları değiştirme, toplumu dönüştürme olanağına sahip olabiliriz.

Bizler; insanımızı ve ülkemizi çok seviyoruz. Ülkemizin dünya devletleri arasında saygın bir yer almasında ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmasında yeni yetişen gençlere büyük görev düştüğüne inanıyor, onların iyi bir şekilde yetiştirilmelerini omuzlarımızdaki vazgeçilmeyecek aydın sorumluluğu olarak görüyoruz.

Bu bağlamda öğrencilerimizi;

*Değişen dünyaya ayak uydurabilecek donanımda yetiştirmeyi,

*Düşünsel ve sanatsal becerilerini geliştirebilecek bir eğitim ortamı sağlamayı,

*Araştırmacı, sorgulayıcı, insana ve çevreye saygılı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi,

*Okul-veli-öğrenci üçgeninin amaç birliğini sağlayıcı bir şekilde yaşama geçirilmesini,

*Ulus ve vatan sevgisiyle, kendi ulusal değerlerine sahip çıkıp, evrensel değerleri benimsemelerini,

*Her öğrenci özel ve tekdir anlayışıyla, öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı,

*Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışıyla eğitim-öğretim etkinliklerimizi sürdürmeyi,

*Şube ve öğrenci sayısını belli bir sayıda tutarak,”önce insan” anlayışına uygun, akademik-sosyal başarının öğrencinin mutluluğu ve kişilik gelişimlerini sağlayarak elde etmeyi,

*Her yönüyle tanınabilen öğrenciler kendilerini geliştirip, başarıyı yakalayabilecekleri inancıyla okulda bir aile ortamının sıcaklığını yaşatmayı,

*Anadilini mükemmel bir şekilde kullanıp, en az bir yabancı dili ileri düzeyde öğrenmelerini,

*Atatürk İlke ve Devrimlerini yaşam kılavuzu haline getirip tüm yaşamı boyunca buna uygun hareket etmelerini hedefliyoruz.

*** Çünkü biz; Çağdaş insan yetiştiriyoruz.

Balkanlar Koleji olarak; bundan böyle uygulayacağımız çocuklar için felsefe, bir yaşam biçimi olarak satranç, mental aritmetik, düşünme teknikleri programlarımızla,ayrıca düzey belirleme ve bursluluk sınavlarımızla her yıl daha iyiye, daha güzele gideceğimize,Türk Milli Eğitim Camiasındaki onurlu ve başarılı yerimizi geliştireceğimize inanıyoruz.

Bir fidan olarak katıldığımız eğitim camiasında bugün bizleri her dalı çiçeklerle bezenmiş ulu birÇINAR yapan anlayışınıza ve güveninize sonsuz teşekkürler…

Mehmet OLGUN
Balkanlar Koleji İlkokulu| Ortaokulu Müdürü