Bahadır Hadi KÖPRÜLÜ
Okul Müdürü
bahadir.koprulu@balkanlarkoleji.k12.tr
Hakan BEREKETLİ
Ortaokul Müdür Yardımcısı
hakan.bereketli@balkanlarkoleji.k12.tr

Nurgül AKSOY ÖZKAN

Rehber Öğretmen (Ölçme Değerlendirme Uzmanı)

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji

Yıldız Teknik Üniversitesi (Yüksek Lisans) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

nurgul.aksoy@balkanlarkoleji.k12.tr

İrem ERTÜRK

Fen Bilgisi Öğretmeni

Marmara Üniversitesi

Fizik Eğitimi

irem.erturk@balkanlarkoleji.k12.tr

Yıldız CANSIZ

Fen Bilgisi Öğretmeni

Kocaeli Üniversitesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

yildiz.cansiz@balkanlarkoleji.k12.tr

Seda KARACAER

Türkçe Öğretmeni

Sakarya Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği

seda.karacaer@balkanlarkoleji.k12.tr

Rabia DELİCAN 

Türkçe Öğretmeni

Bülent Ecevit Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

rabia.delican@balkanlarkoleji.k12.tr

Kemal AKKURT             

Türkçe Öğretmeni

Kocaeli Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

kemal.akkurt@balkanlarkoleji.k12.tr

Elif  ERDOĞAN 

Din Kltr. ve Ahlk. Bil.Öğrt.

Karabük Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi  

elif.erdogan@balkanlarkoleji.k12.tr

Demet KARACAER

Matematik Öğretmeni

Marmara Üniversitesi

Fen Edebiyat Fak. Matematik Bölümü

demet.karacaer@balkanlarkoleji.k12.tr

Gökşen Gözde KOÇ

Matematik Öğretmeni

Akdeniz Üniversitesi

Fen Fak. Matematik Bölümü

gozde.koc@balkanlarkoleji.k12.tr

Ayça TOMRİS   

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Kocaeli Üniversitesi

Tarih Öğretmenliği

ayca.tomris@balkanlarkoleji.k12.tr

Özlem DEMİR İLASLAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Ahi Evran Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

ozlem.demirilaslan@balkanlarkoleji.k12.tr

  

Gamze Esra MAT       

Sanat ve Spor Etkinlikleri Koodrinatörü / Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı

Beden Eğitimi Öğretmeni 

Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

gamze.mat@balkanlarkoleji.k12.tr

Orhan Selçuk KAHVECİOĞLU            

Beden Eğitimi Öğretmeni      

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu   

selcuk.kahvecioglu@balkanlarkoleji.k12.tr

 

 

Arda DOBRUCALI          

Müzik Öğretmeni      

Harvard Universty (Doktora)

Art Faculty Music Composition

arda.dobrucali@balkanlarkoleji.k12.tr

Duygu ÜSTÜNEL        

Görsel Sanatlar Öğretmeni  

Marmara Üniversitesi

Atatürk Güzel Sanatlar Eğitimi Fak. Resim-İş Öğretmenliği     

duygu.ustunel@balkanlarkoleji.k12.tr

  
  

Merve KAHVECİOĞLU

Yabancı Dersler Böl.Bşk.

İngilizce Öğretmeni

Kocaeli Üni. Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

merve.kahvecioglu@balkanlarkoleji.k12.tr

Gülşen ŞENCAN              

İngilizce Öğretmeni

Çanakkale Onsekiz Mart. Üni. 

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

gulsen.sencan@balkanlarkoleji.k12.tr

Ezgi BEKTAŞ AY

İngilizce Öğretmeni

İstanbul Üni. Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

ezgi.bektasay@balkanlarkoleji.k12.tr

Sevil ESEN          

İngilizce Öğretmeni    

Kocaeli Üni. Fen Edebiyat Fakültesi   

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü    

sevil.esen@balkanlarkoleji.k12.tr

Merve ÇİFTÇİ   

İngilizce Öğretmeni    

Yeditepe Üni. Fen Edebiyat Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü   

merve.ciftci@balkanlarkoleji.k12.tr

Burcu SÖNMEZ BAYRAM         

Almanca Öğretmeni

Anadolu Üni. Fen Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

burcu.sonmez@balkanlarkoleji.k12.tr

Pınar DOMANİÇ

İspanyolca Öğretmeni

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İspanyol Dili ve Edebiyatı

pinar.domanic@balkanlarkoleji.k12.tr