Yakacık İlkokul

1-DEVAM / DEVAMSIZLIK

✔ Öğrencilerimizin yönetmeliklerde belirtilen devam- devamsızlık kurallarına uymak zorunluluğu vardır. Lisede özürlü ve özürsüz devamsızlığın toplamı 30 günü aşamaz.
✔ Sınav gününde yapılan devamsızlıkta mutlaka rapor ile okula bildirilir. Devamsızlıkların özürlü devamsızlık olarak sayılması ve/veya girilemeyen sınavın notunun ‘’ G” olmaması için raporların 5 iş günü içinde okul yönetim asistanına verilmiş olması gerekir. Uzun süreli rahatsızlıklarda okulun bilgilendirilmesi esastır.
✔ Mazeret sınavları ders öğretmeni ve ilgili müdür yardımcıları tarafından belirlenir, Herhangi bir mazereti nedeni ile sınava giremeyen öğrenci mazeret sınavının tarihini ve yerini öğrenmekle ve takip etmekle yükümlüdür.
✔ Eğitim-öğretim saat 08:30’de başlar. Öğrenci en geç saat 08.20’da okulda olmalıdır. Okula geç gelen her öğrenci 08:45’e kadar ilgili müdür yardımcısından geç kağıdı alarak derse kabul edilir. 08:30 ile 08:45 arasında geç kalan öğrenciler ilgili müdür yardımcısı tarafından toplu halde derse sevk edilir. 08.45’den sonra geç kalan ilgili müdür yardımcısına gider ve müdür yardımcısının gözetiminde ilk ders saatinin bitmesini bekler. Bir sonraki ders sınıfa kabul kâğıdı aldıktan sonra derse kabul edilir. 09:10 dan sonra geç kalan öğrenci günün hangi saati olursa olsun ilgili müdür yardımcısına gider ve sınıfa kabul kağıdı aldıktan sonra bir sonraki dersin başında derse kabul edilir.
✔ Derslere sürekli geç kalma alışkanlığı edinen öğrenci tespit edilir ve disiplin yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.
✔ İlk dersten sonra okula gelen öğrenci yarım gün devamsız sayılır.
✔ Raporlu ve uzaklaştırma cezası alan öğrenci okula giremez.
✔ Doktor randevularının çok zorunlu olmadıkça okul saatleri içinde alınmaması beklenmektedir. İzin isteğinin zorunlu olduğu durumlarda, izin isteğinin en az bir gün önceden veli tarafından dilekçe ile okula bildirilmesi gerekmektedir. Dilekçenin veli tarafından hazırlanıp kendisi tarafından teslim etmesi gerekmektedir.
✔ Öğrenci okulda rahatsızlandığında durumunu ders öğretmeni veya ilgili müdür yardımcısına bildirir. Öğrencinin eve gönderilmesi gereken durumlarda veli aranır ve öğrenci sadece velisine teslim edilir.
✔ Öğrenci çok acil durum olmadıkça basit sebeplerle (tuvalet ihtiyacı, kantın vb.) dersten çıkamaz.
✔ Öğrenci günlük ödev, performans ve projelerini yapmak ve eksiklerini gidermek için okul saatleri içerisinde izin isteme talebinde bulunamaz. Bu tür çalışmaların okul saatleri dışında tamamlanması beklenir.
✔ Sınav öncesi sınav hazırlığı ileri sürülerek devamsızlık yapılması eğitimdeki düzen ve programlı olma anlayışına engeldir. Ayrıca diğer öğrencilere istenmeyen bir örnek oluşturması nedeniyle velilerimizin bu konuya özen göstermesi beklenir.
✔ Öğrencinin bireysel olarak katıldığı kulüplere bağlı spor yarışmaları için gereken izinlerde, okul idaresiyle önceden görüşülmesi esastır.


2-ÜNİFORMA

✔ Öğrenciler okulun kılık ve kıyafet kurallarına uymalıdır. Bu nedenle okulumuz öğrencilerinden beklenen, üniforma anlayışına özen göstermeleri ve okulun belirlediği kıyafetler dışına çıkmamalarıdır.
✔ Bu kurala uyulmaması durumunda disiplin yönetmeliğinin gerekli maddesine istinaden işlem yapılır.
✔ Kız öğrencilerin makyaj, uzun tırnak, oje, doğal olmayan saç rengi (saç boyası ve benzeri),topuklu ayakkabı, her türlü takı ve aksesuar ile okula gelmesi yasaktır. Aksi durumda öğrencinin okul ortamına uygun hale gelmesi sağlanır ve derse öyle kabul edilir.
✔ Erkek öğrencilerin okula kısa saçlı ve tıraşlı olarak gelmesi gereklidir. Aksi durumda öğrencinin tıraş olması sağlanır ancak derse geç yazılır, takı ve aksesuar kullanamazlar.


3-DAVRANIŞLAR

✔ Öğrencinin alkol, uyuşturucu madde ve tütün mamullerini bulundurması, kullanması, bulunmasına aracılık etmesi bunun yanı sıra çakmak, kibrit gibi yanıcı maddeleri bulundurması KESİNLİKLE YASAKTIR. Aksi durumda disiplin yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.
✔ Öğrencinin kesici, delici maddeler ile ateşli silahları bulundurması ve kullanması, kullanımına aracılık etmesi KESİNLİKLE YASAKTIR. Aksi durumda disiplin yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.
✔ Projelerin ya da ödevlerin hazırlanmasında kitap ve/veya internetten kopya çekilmesi akademik dürüstlük ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Böyle bir durumun tespitinde sınıf geçme yönetmeliğinin kopya maddesi uygulanır.
✔ Öğrencilerimizin güvenlik, sağlık ve kişilik haklarına zarar gelmemesi için okul saatleri içinde okul kampüsünde cep telefonu kullanmalarına izin verilmez. Telefon etmek isteyen öğrenci müdür yardımcılarının izniyle okulun telefonlarını kullanabilir. Cep telefonları ilk dersten önce idareye teslim edilir ve okul çıkışında idareden teslim alınır. Cep telefonları müzik dinlemek, fotoğraf ve video çekmek amacıyla kullanılamaz. Aksi halde bu eşyalar alınır yalnızca velisine verilir.
✔ Tekrarı halinde bu eşyalar alınır ve yılsonunda iade edilir. Özel günlerde fotoğraf makinelerinin, video kameraların ve derslerdeki sunumlar için gerekebilen laptopların kullanımı öğretmenlerinin ve müdür yardımcılarının iznine bağlıdır.
✔ Cep telefonlarının sınıf içinde kullanılması halinde Disiplin Yönetmeliği uygulamaya konulur.
✔ Okul eşyasına bilerek zarar veren öğrenciye Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Zarar öğrenci tarafından ödenir.
✔ Öğrenci eğitim kampüsü içerisindeki öğretmen, öğrenci ve kurum çalışanları saygılı ve uygun davranışlar sergilemekle yükümlüdür. Hiçbir şekilde ahlaki değerlere aykırı (sinkaflı) sözcükler kullanamaz. Aksi durumdaki davranışlarda disiplin yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.
✔ Öğrencinin bulunduğu fiziki ortamı temiz tutması ve bu konuda arkadaşlarına örnek davranışlar sergilemesi beklenir.