Bahadır Hadi KÖPRÜLÜ
Okul Müdürü
bahadir.koprulu@balkanlarkoleji.k12.tr
Belkız ÇAVDAR
İlkokul Md. Yardımcısı
Gazi Üniversitesi Tarih
belkiz.cavdar@balkanlarkoleji.k12.tr

Melike ÖZTÜRK

Rehber Öğretmen

Marmara Üniversitesi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

melike.ozturk@balkanlarkoleji.k12.tr

Sevgi BAYRAKTAR AKARSU

Sınıf Öğretmenleri  Bölüm Başkanı

Sınıf Öğretmeni 

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği          

sevgi.akarsu@balkanlarkoleji.k12.tr

Gamze YILDIZ

Sınıf Öğretmeni   

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği       

gamze.yildiz@balkanlarkoleji.k12.tr

Özgül AKKAŞ 

Sınıf Öğretmeni

Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Eğt. Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği           

ozgul.akkas@balkanlarkoleji.k12.tr

Ezgi TAŞLI        

Sınıf Öğretmeni     

Kocaeli Üniversitesi Eğt. Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği        

ezgi.tasli@balkanlarkoleji.k12.tr

Özge DEMİR     

Sınıf Öğretmeni     

Sinop Üniversitesi Eğt. Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği         

ozge.demir@balkanlakoleji.k12.tr

Şengül AKKUŞ  

Sınıf Öğretmeni      

Dokuz Eylül Üni. Eğt. Fakültesi 

Sınıf Öğretmenliği       

sengul.akkus@balkanlarkoleji.k12.tr

Nazlı Funda ELMAS

Sınıf Öğretmeni

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği Bölümü

funda.elmas@balkanlarkoleji.k12.tr

Gülşen ALPLİ  

Sınıf Öğretmeni     

Bulgaristan Eğitim Fakültesi 

Sınıf Öğretmenliği       

gulsen.alpli@balkanlarkoleji.k12.tr

Tuğçe KOCAMAN           

Sınıf Öğretmeni 

Gazi Üniversitesi Eğt. Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği             

tugce.kocaman@balkanlarkoleji.k12.tr

Esin DOĞAN

Sınıf Öğretmeni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Sınıf Öğretmenliği

esin.dogan@balkanlarkoleji.k12.tr

Seçil İNCİ

Sınıf Öğretmeni

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sınıf Öğretmenliği

secil.inci@balkanlarkoleji.k12.tr

Melek DURAN

Sınıf Öğretmeni

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sınıf Öğretmenliği

melek.duran@balkanlarkoleji.k12.tr

Muhammet AKDEMİR

Sınıf Öğretmeni

Trakya Üniversitesi

Sınıf Öğretmenliği

muhammet.akdemir@balkanlarkoleji.k12.tr

 

Gamze Esra MAT       

Sanat ve Spor Etkinlikleri Koordinatörü / Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı

Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

gamze.mat@balkanlarkoleji.k12.tr

Orhan Selçuk KAHVECİOĞLU            

Beden Eğitimi Öğretmeni    

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğt. Fakültesi Spor Yüksekokulu     

selcuk.kahvecioglu@balkanlarkoleji.k12.tr

Sıdıka GÖKÇE

Beden Eğitimi Öğretmeni

Uludağ Üniversitesi Eğt. Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

sidika.gokce@balkanlarkoleji.k12.tr

Arda DOBRUCALI          

Müzik Öğretmeni      

Harvard Universty (Doktora)

Art Faculty Music Composition

arda.dobrucali@balkanlarkoleji.k12.tr

Duygu ÜSTÜNEL        

Görsel Sanatlar Öğretmeni  

Marmara Üniversitesi

Atatürk Güzel Sanatlar Eğitimi Fak. Resim-İş Öğretmenliği     

duygu.ustunel@balkanlarkoleji.k12.tr

Dilara TAŞ

Görsel Sanatlar Öğretmeni

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim

İstanbul Arel Üniversitesi Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık

Yeditepe Üniversitesi (Yüksek Lisans) Plastik Sanatlar

dilara.tas@balkanlarkoleji.k12.tr

 

Livan AKBAY

Halk Dansları Öğretmeni      

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu

Halk Oyunları Antrenörü    

livan.akbay@balkanlarkoleji.k12.tr

Damla SÖNMEZ          

Drama Öğretmeni      

İstanbul Aydın Üniversitesi

Drama ve Oyunculuk  

damla.cinar@balkanlarkoleji.k12.tr

Özlem DEMİR İLASLAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Ahi Evran Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

ozlem.demirilaslan@balkanlarkoleji.k12.tr

Cengiz TOPEL

Satranç Öğretmeni

cengiz.topel@balkanlarkoleji.k12.tr

 

 

Osman Azmi BARUT

Satranç Öğretmeni

İstanbul Üniversitesi Kimya

Yıldız Teknik Üniversitesi (Yüksek Lisans) Fizikokimya

osmanazmi.barut@balkanlarkoleji.k12.tr

 

Merve KAHVECİOĞLU

Yabancı Dersler Bölüm Başkanı

İngilizce Öğretmeni  

Kocaeli Üni. Fen Edebiyat Fakültesi   

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü   

merve.kahvecioglu@balkanlarkoleji.k12.tr

Ezgi DAĞDEVİREN AMAÇ        

İngilizce Öğretmeni     

Yeditepe Üni. Fen Edebiyat Fakültesi 

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

ezgi.dagdeviren@balkanlarkoleji.k12.tr

 

Meltem ASLAN               

İngilizce Öğretmeni  

Uludağ Üni. Eğitim Fakültesi 

İngilizce Öğretmenliği Bölümü   

meltem.aslan@balkanlarkoleji.k12.tr

Merve ÇİFTÇİ   

İngilizce Öğretmeni    

Yeditepe Üni. Fen Edebiyat Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü   

merve.ciftci@balkanlarkoleji.k12.tr

Cana KESEN     

İngilizce Öğretmeni     

Yıldız Teknik Üniversitesi

İngilizce Öğretmenliği

cana.kesen@balkanlarkoleji.k12.tr

Gülşen ŞENCAN             

İngilizce Öğretmeni    

Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

gulsen.sencan@balkanlarkoleji.k12.tr

Miray SARBAN

İngilizce Öğretmeni

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği Bölümü

miray.sarban@balkanlarkoleji.k12.tr

Büşra ÇATAL

İngilizce Öğretmeni

Okan Üniversitesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık

busra.catal@balkanlarkoleji.k12.tr

Ekaterina LANTCUKHAI DÖNMEZ

İngilizce Öğretmeni

Novabirisk Şehri Devlet Pedagoji Üni.

İngilizce ve Fransızca Dilleri Öğretmenliği

ekaterina.donmez@balkanlarkoleji.k12.tr

Pınar DOMANİÇ

İspanyolca Öğretmeni

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İspanyol Dili ve Edebiyatı

pinar.domanic@balkanlarkoleji.k12.tr

Gözde FİDANOĞLU       

Almanca Öğretmeni  

Sakarya Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi 

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 

gozde.fidanoglu@balkanlarkoleji.k12.tr