Missing Accordion Menu configuration.

ÖZEL YAKACIK BALKANLAR ANAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ


Anaokulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık;
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; eğitim sisteminin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur. Rehberlik ve Psikolojik Danışma kişinin kendisini ve çevresini tanıması, problem çözme becerilerini kazanması, kendini gerçekleştirmesi, karar verme ve uyum sağlama yeteneğini geliştirmesi, bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi amacıyla uzmanlarca yapılan tüm öğrencilere yönelik profesyonel bir hizmettir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarının temelini; okul öncesi dönemde öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin desteklenerek, bireysel yetenek ve becerilerin keşfedilmesi ve bunların gelişmesine destek olunması oluşturur. 
Günümüzün modern eğitim anlayışı, öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Özel Yakacık Balkanlar Koleji eğitim anlayışı doğrultusunda Rehberlik Birimi, öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlar. Anaokulunda Rehberlik Servisi’nin en önemli amaçlarından biri de öğrencilerin düzenli gelişim takiplerini yapmak, varsa normal dışı gelişmelerin erkenden tespit edilmesini sağlamak, aileyi bu doğrultuda bilgilendirmek ve yönlendirmek ve öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlamaktır. Bu amaçla öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimi ile birlikte çalışır, gerekli koordinasyonda rol alır. Öğrencilerin gelişim süreçlerinin desteklenmesi için gereken alanlar tespit edilerek velilerle birebir görüşmeler yapılır. Görüşmeler öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Görüşmeler randevu sistemiyle gerçekleşir. Okulumuzda tüm çalışmalar gizlilik, eşitlik, tarafsızlık, gönüllülük, güven, saygı, işbirliği prensipleri çerçevesinde takım çalışması modeliyle sürdürülür.
Çalışmalarımız;
– Öğrencilerle bireysel çalışmalar
– Yaş gruplarına yönelik envanter çalışmaları
– Veli görüşmeleri 
– Sınıf ve branş öğretmenleriyle düzenli görüşmeler
– Aylık bültenler
– Ailenin isteği doğrultusunda öğrencinin destek aldığı uzmanla görüşmelerdir.

Edit widget and choose a menu