REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

1
 • Özel Balkanlar Koleji Pendik İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öncelikli olarak öğrenci, öğretmen ve ebeveyn ile yürütülen ortak çalışmalarla öğrencilerin sosyal ve akademik performanslarını etkileyebilecek her türlü gelişimsel, psikolojik ve bilişsel süreçlerin takibini yapar, her öğrencinin yaş gelişimine uygun önleyici ve destekleyici programlar üretir ve bu programları uygular.

Öğrencilerimizi tanıma çalışmaları ile öğrencinin zihinsel, sosyal, bedensel ve fiziksel gelişimi psikolojik danışmanımız tarafından gözlemlenir; yaş grubuna özel hazırlanmış çalışmalar uygulanır; ailesiyle olan iletişimi değerlendirilir. Her öğrenciye birebir uygulanan tanıma çalışmaları sırasında psikolojik danışmanımız tarafından yapılan gözlem ve değerlendirmelerin sonuçları yine psikolojik danışmanımız tarafından aileyle paylaşılır. Aile, çocuğun gelişen ya da desteklenmesi gereken yönleriyle ilgili bilgilendirilir.

Öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerini zengin bir şekilde beslemeleri için öğrenme sürecinde farklı zeka alanlarına uygun teknikler ve yöntemler kullanılır. Okulumuzda Çoklu Zeka Kuramı ve Bilsem (Bilim ve Sanat Merkezi)  Modeli çerçevesinde yürütülen öğrenme sürecinde, öğrencilerimizin sahip olduğu zeka alanları

Geleneksel  Zekalar

 1. Sözel / Dilsel Zeka (Dil Sanatları)
 2. Mantıksal / Matematiksel Zeka (Matematik)

Sanat ve Müzik Zekalar

 1. Görsel / Uzaysal Zeka (Sanat)
 2. Müziksel / Ritmik Zeka (Müzik)

Açık Hava Zekalar

 1. Bedensel / Kinestetik Zeka (Beden Eğitimi)
 2. Doğa Zeka (Fen Bilimleri)

Kişisel Zekalar

 1. Kişilerarası Zeka (Sosyal çalışmalar)
 2. İçsel Zeka

belirlenerek, bireysel öğrenci görüşmeleri, gözlem ve değerlendirme setleri ile belirlenerek, eğitim-öğretim yılı süresince öğrencinin atölyelerdeki gelişimleri takip edilerek raporlandırılır.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

·         Bireysel Tanıma Çalışmaları

·         Grup Çalışmaları

·         Sınıf Gözlemleri

·         Rehberlik Saatleri

·         Bireysel Destek Görüşmeleri 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Bireysel Veli Görüşmeleri
 • Veli Seminerleri
 • Veli Atölyeleri ve Etkinlikleri
 • Veli Bültenleri