• Müzik Kulübü

          Okulumuzun müzik orkestra odalarında enstrüman sayısı ve çeşitliliğine göre bir veya daha fazla ve tarzda orkestralar kurulur. Çalışmalarımız teknik, armonik ve repertuar çalışmaları olarak devam eder. Orkestralarımız okulumuzun önemli gün ve haftalarında ve okul dışı gösteri ve faaliyetlerinde konserler vererek performanslarını göstermiş olurlar.  

  • Yaratıcılık ve Resim Kulübü

          Sanatın toplum için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Sanatla iç içe olan bireyin kendisini doğru ifade edebileceğini, sanatın hayatının her alanına güzellikler katarken özgüvenini geliştirebileceğini biliyoruz. Bunun için sanata önem veren, kendisini sanatla ifade edebilen, yeteneklerini geliştirmeye çalışan bireyler yetiştiriyoruz. Yaratıcılık ve Resim kulübünde öğrencilerimizle farklı malzemeleri tanıyor ve tasarımlar yapıyoruz. Üç boyutlu çalışmalara hayat veriyor, dünyamızı renklendiriyoruz. Kulübümüzde sanatla güçlenen hayal güçleri geniş öğrencilerimizle keyifli vakitler paylaşıyoruz.  

  • Satranç Kulübü

          “Satranç tahtasında tüm denizlerdekinden daha fazla macera vardır.”
            Pierre Mac Orlan

          Satranç, bir hamlenin sayısız yollarından biridir. Satranç Kulübü, öğrencilerin ön yargılarını yıkarak farklı hamlelerle hem akademik hayatına hem de kişisel başarılarına katkı sağlayacak bir çalışmaya başlıyor. Eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacak satranç turnuvalarında öğrencilerin analiz başarısını, ön görüsünü ve ileriye yönelik çeşitli stratejiler geliştirmelerini hedeflemektedir.

  • Halk Oyunları Kulübü
  • Spor Kulübü

          Oyun, her ne kadar çocukluk çağına özgü bir faaliyet gibi görünse de her yaşta yaşantımızın bir parçası, insan zekasının yaratıcı ürünü, fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan sosyal bir olgudur. Spor ve oyun; çocukların bütün gelişim dönemleri için vazgeçilmezdir. Spor içinde barındırdığı sevinç, mutluluk, hayat tecrübesi, yetenek gelişimi, kurallara uyma, uyumlu hareket etmeyi öğrettiği gibi kazanmanın erdemi, kaybetmenin kabulü, farklılıklara saygı, kişisel özelliklerimizin ortaya çıkmasını da doğrudan etkiler. Bu doğrultuda kulüp çalışmalarımızı yürütmeyi esas aldık.  

  • Bilişim ve İletişim Kulübü

         Teknoloji 21.yy itibari ile birlikte büyük bir sıçrama yaşayan alanlardan biri olarak günümüze kadar gelmiştir. Fakat teknoloji yaşanan bütün gelişimlere rağmen tam anlamıyla ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek şekilde kullanılamamaktadır. Bizler bu kulüp bünyesi altında bilim ve teknolojinin faydalı yanlarını daha sık kullanarak, öğrencilerle birlikte daha eğlenceli vakit geçirerek, gerçeğe uygun projeler çıkarmaya çalışacağız. Amacımız öğrencilerin düşünce ve hayal gücünü geliştirerek onları teknolojiyi daha aktif ve faydalı kullanan bireyler haline getirmektir.