Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler,

       Özgür düşünebilen ve kendilerini ifade edebilen nesiller yetiştirmenin temelinde nitelikli eğitim vardır. Nitelikli eğitimde vazgeçilmezimiz Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda bilim sanat kültür düzeyini geliştirmiş öğrencileri topluma kazandırmak amacıyla görevimizi sürdürmekteyiz.


     Bilsem Modelli eğitimimize 2021-2022 eğitim öğretim yılında başladık. Üstün yetenekli ve parlak öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda oluşturduğumuz atölyelere yönlendirip özgün fikirlerini ortaya çıkarmalarını hedefledik. Bunu başarmak için öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak bireysel eğitim modellerimizi oluşturduk. Bu yüksek hedeflerimize gelişime açık, donanımlı bir eğitim kadrosu ile devam etmekteyiz.


     Atatürk’ün söylediği gibi “Gelecek Gençlerin, Gençler de Öğretmenlerin Eseridir”.
                                                                                                Çiğdem ÇEVİK                                                                                           

                                                                                                  Okul Müdürü