Geri

Misyonumuz

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda; Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, çağdaş, demokratik lider özelliklerine sahip ülkesini seven öğrenciler yetiştirmektir. Ülkemizin değerleri ile Evrensel insani değerleri özümseyen, ülkemizi seven, görev ve sorumluluk duygusu gelişmiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, etik değerlere sahip, bilimsel düşünebilen, değişen şartlara uyum sağlayabilen, her durumda ekip çalışması yapabilen, öz güveni yüksek, bilgi ve becerileriyle dikkat çekme yanında bir üst eğitim ve öğretime hazır olmak.

Öğrencilerimiz; öğrenmeyi öğrenmiş, öz güvenleri yüksek, çağın gereksinimlerine cevap verebilen, becerilerle donanmış, yeteneklerinin farkında en üst düzeyde bireyler olarak yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Bilsem modelli evrensel nitelikte lider okul olmak.

 

DEĞERLERİMİZ

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılık,
 • Milli ve Manevi Değerlere bağlılık,
 • Toplumun Moral değerlerine bağlılık,
 • Adalet ve Eşitlik,
 • İnsana Saygı,
 • Çağdaşlık,
 • Demokrasi,
 • İşbirliği
 • Sağlıklı İletişim
 • Çalışkanlık
 • Güvenilirlik
 • Kararlılık
 • Verimlilik
 • Şeffaflık
 • Çevreye ve Doğaya Saygı ve Koruma Anlayışı
 • Bilimsellik

Önceliklerimiz

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan Atatürkçü, çağdaş, demokrat ve laik, kendisi ile barışık, soran, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmektir.

Özel Balkanlar Pendik İlkokulu’nda veli, öğrenci ve öğretmen iletişimine hareket kazandırarak eğitim öğretim faaliyetlerimizin kalitesini artırmaktır.

Yönetim kadrosu ve öğretmen kadrosu olarak eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğumuz öğrencilerimize ve onların velilerine karşı açık ve demokratik bir yaklaşım içinde olmaktır.
Bütün çalışmalarımızın odak noktası öğrencilerimizdir.

Paydaşlarımızla (yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve velilerimizin) güç birliği yaparak; sınavla öğrenci alan, Ülkemizin en iyi Anadolu ve fen liselerine her yıl artan sayıyla öğrenci yerleştiren;
Öğrencilerine en az bir yabancı dili konuşabilme becerisini kazandıran,
Sosyal ve kültürel etkinliklerle adından söz ettiren; sosyal bilinci ve sosyal sorumluluğu üst düzeyde olan,
Avrupa Birliği normlarına eşdeğer eğitim veren, EFQM modelinin kriterlerini eksiksiz uygulayan ve geliştiren bir eğitim kurumu haline getirmektir.

İnanıyoruz ki;

Biz, birbirimizi; öğrencilerin, velilerin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz.
Biz, hepimiz; öğrencilerimizin başarısını artırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız.
Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar ve onları koruyup gözetiriz.
Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz.

Farkındayız ki;

Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz.
İşte bütün bu ilkeler; bizim hep birlikte yapacağımız çalışmaları şekillendirir ve alacağımız kararları etkiler.