ÇOKLU ZEKA

’ Çoklu Zeka’ yöntemiyle çocuklar, kendi üstün ve yaratıcı yanlarını keşfedip bunu daha da kuvvetlendirirler ve diğer zeka tiplerini de geliştirme şansına kavuşurlar. Böylece çok yönlü yetişen çocukların kendilerine olan güvenleri artar, okula ve öğrenmeye karşı daha ılımlı bir tutum ve davranış geliştirirler, daha başarılı olurlar.
Her bireyin birbirinden farklı algılama ve anlama, olaylara birbirinden farklı yaklaşım ve problem çözme yetenek ve tarzları vardır. Öğrenme şekilleri de birbirlerinden farklıdır. Mesela, görsel zekası gelişmiş olan çocuklar resimlerle ve video filmlerle daha zevkli öğrenirlerken, bedensel zekası olan çocuklar dokunarak, deneyerek ve uygulayarak daha iyi öğrenirler. Matematiksel zekaya sahip çocuklar mantığa dayalı, sebep sonuç ilişkileriyle rahatça öğrenirken, müziksel zekaya sahip çocuklar müzikle, dilsel zekası olan çocuklar ise dinleyerek ve okuyarak öğrenmede daha başarılı olurlar, sosyal zekalı çocuklar konuşup, iletişim kurarak, kendine dönük zekası olan çocuklar ise tek başına çalışarak öğrenmekten zevk alırlar. 
 
ÇOKLU ZEKÂ TEORİSİNE GÖRE İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ
 
Mantıksal – Matematiksel Zeka
• Sebep-sonuç ilişkisini kurma becerisine sahiptir. 
• Zihinsel matematik yapmayı çabuk yapma becerisine sahiptir. 
• Matematik, bilgi işlem, rakamlarla ilgili etkinlikleri sever. 
• Grafik, şema ve şekillerle çalışarak öğrenmekten hoşlanır. 
• Strateji oyunlarını, mantıksal bilmeceleri, zeka oyunlarında oldukça başarılıdır. 
• Üst düzey bilişsel süreç gerektiren düşünme tekniklerini kullanır. 
• Soyut ve kavramsal düşünmede yaşıtlarından ileridir.
 
Uzamsal – Mekansal Zeka
• Görsel algıları net biçimde hafızasına alabilir.
• Resimler ve şekillerle düşünür.
• Hayalinde gördüğü resimleri anlatabilir.
• Harita, tablo, grafik ve şemaları metinden daha iyi anlayabilir.
• Yaşıtlarından daha çok hayal kurar.
• Üç boyutlu ilginç yapıtlar ve sanatsal etkinlik haline getirilmiş proje aktiviteleri yapmayı sever.
• Görsel sunuşları sever.
• Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar.
• Yön bulma becerisine sahiptir.
• Boyama kitapları, ödev kağıtları ve diğer materyallerle çalışmayı daha çok sever.
 
Bedensel – Kinestetik Zeka
• Fiziksel beceri gerektiren alanlarda ( rol yapma, atletizm, dans, dikiş-nakış gibi) yetenekleri vardır ve yenilikler keşfeder.
• Zihin-vücut koordinasyonları iyidir.
• Uzun süre hareketsiz oturamaz, yerinde duramaz.
• Nesnelerin parça bütün ilişkisi ilgilerini çeker. 
• Yeni, tanımadığı nesnelere dokunarak ve hareket ederek öğrenir.
• Hamur, çamur, parmak boyası gibi dokunularak yapılan etkinlikler daha hoşuna gider.
 
Müziksel – Ritmik Zeka 
• Seslere, notaya ve ritimlere karşı özel bir ilgiye sahiptir.
• Her türlü seslere karşı duyarlıdır ve tepki verir.
• Notasını görmediği müziği ve melodileri tanır.
• Konuşurken çalışırken hareketlerinde ritim vardır.
• Okul dışında da öğrendiği şarkıları kolaylıkla öğrenir. 
• Müziksel enstrümanları çalmayı kolaylıkla öğrenebilir. 
• Müziği hareketlerle birleştirip farklı figürler ortaya çıkarabilir.
 
Kişilerarası Sosyal Zeka
• Yaşıtları ile birlikte olmaktan, oynamaktan hoşlanır.
• Empati yapabilme yeteneği vardır.
• Doğal liderdir, insanları organize etme yetenekleri vardır.
• Diğer çocuklara bildiklerini öğretmekten zevk alır.
• Pratik zekası vardır, ikna becerisine sahiptir.
• Grup ve takım çalışmalarından çok zevk alır.
• Farklı kültürler ve farklı yaşam tarzları ilgisini çeker.
• Çok küçük yaşlarda bile toplumsal ve politik sorunlarla ilgilenebilir.
• Davranışlarının sonuçlarını değerlendirebilir. 
• Dinlemeyi, konuşmayı, öneriler bulmayı sever.
• Müziği hareketlerle birleştirip farklı figürler ortaya çıkarabilir.
 
Kişisel – İçsel Zeka
• Bağımsızlık duygusu gelişmiştir ve güçlü bir irade sergiler.
• Zayıf ve güçlü yönlerinin farkındadır.
• Yaşamlarında motivasyon kaynakları, hedefleridir.
• Kendi kendine olmayı ve ya oynamayı tercih eder.
• Kendi duygu ve düşüncelerini doğru algılar.
• Kendi ilgi, becerileri ve etkinlikleri hakkında konuşmaktan hoşlanmaz.
• Başarı ve başarısızlıklarından dersler alır.
• Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar.
• Kendine özgü öğrenme tarzı geliştirir.
• Kendi hakkında düşünür ve sürekli bir kişisel değerlendirme süreci yaşar.
 
Doğa Zekası 
• Çevredeki değişiklikleri hemen fark eder.
• Her canlının yaşamına ilgi duyar, farklı türler onun için çok ilgi çekicidir.
• Doğa ile ilgili konulara ilgi duyar (Avcılık, dağcılık, çiftçilik vb.)
• Araştırmalar yapmayı sever.
• Doğadaki deneyimleri ona daha öğretici gelir. 
• İnsanın varoluşunun nedenlerini düşünür.