ZEKÂ VE AKIL OYUNLARI


Zekâ ve akıl oyunları; çocukların zekâ gelişimine olan etkisi üzerinde yapılan çeşitli araştırmaların da gösterdiği üzere bu tip oyunlar yalnızca çocukların zekâ gelişimini değil, aynı zamanda düşünsel gelişimini de sağlamaktadır. Zekâ oyunlarının kapsamı, akla ilk gelen oyunlar olan puzzle, satranç veya legoların vaat ettikleri ile sınırlı değildir. Farklı zekâ oyunlarının sağladığı yararlar da çeşitlilik gösterecektir.
Zekâ oyunları dersleri sayesinde çocuklar uzaysal algılama, konsantrasyon, mantık hataları, eşleştirme, tahmin, uzun vadede strateji üretimi, hızlı düşünme, çözüm üretme, taktik geliştirme, soyut düşünce gibi pek çok farklı hususta kendilerini geliştirebilecek. Peki, zekâ oyunlarının yararları yalnızca zekâ gelişimi şeklinde mi meydana gelmektedir? Tabii ki hayır! Tıpkı diğer on binlerce farklı oyun gibi, zekâ oyunları ile de eğlenmek mümkün.
Zekâ Oyunları ile Kazanılan Beceriler
Akıl yürütme, problem çözme, iletişim, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik.

 

Akıl Yürütme Becerisi

Zekâ oyunlarında başarı hızlı ve doğru bir şekilde akıl yürütmeye dayanmaktadır. Geçmişte öğrenilen problem çözme yöntemleri zekâ oyunlarını çözebilmek için az veya çok fayda sağlayabilse de zekâ oyunları ezbere dayalı bir ders değildir. Zekâ oyunlarını bu kadar eğlenceli kılan da sürekli değişen türleri ve zorluk seviyeleri olmasıdır. Akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte öğrencilerin ömür boyu kullanacakları en önemli zihinsel becerileri olacaktır. Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi yapılır:

· Mantığa dayalı fikirler üretme
· Kendi düşüncelerini düzgün ifade etme
· Bir problemi analiz ederken tecrübelerini kullanma

 

Problem Çözme Becerisi

Zekâ oyunları dersinin ve etkinliklerinin temeli problem çözmedir. Problemi sadece sayılar ve şekillerle değil gerçek hayat materyalleri ile kurgulayarak öğrencilerin problemleri gerçek dünya sorunlarıyla öznelleştirmeleri sağlanmaktadır.
Öğrencilerin uzun vadede problem çözmede başarılı olmalarını sağlamak için problem çözmenin temel aşamaları kavratılmaktadır. Bu aşamalar:
· Motivasyon – İstek
· Problemi anlamak, kavramak
· Yöntemin uygulanması
· İletişim Becerisi
· Duyuşsal Özellikler Becerisi
· Psikomotor Becerisi