ANAOKULUMUZDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Balkanlar Koleji Anaokulu’nda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak seçmeli Almanca ve İspanyolca öğretilmektedir.

 

 

İNGİLİZCE PROGRAMI 
Anaokulumuzda haftada 5 saat yoğun İngilizce eğitimi verilmektedir. Dili öğretirken SL (structured language) CLIL (content and language integrated learning) ST (Story Telling) programlarına uygun bir eğitim yürütmekteyiz. Bu programlar oyunlar, şarkılar, mutfak eğitimi (cooking), sanat etkinlikleri (art & craft) uygulamaları ile gerçekleştirilmektedir. 
Amaçlarımız
– Öğrencilerin yabancı dili sevmeleri,
– İngilizce dinleme ve konuşma yetilerini kazanmalarını sağlamak.
– Yönergelere karşılık verebilmeleri,
– Öğrendiklerini aileleriyle paylaşımda bulunabilmeleri,
– İngilizceyi günlük yaşantılarında kullanabilecekleri düzeye getirebilmeleridir.
İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMI
Okulumuzda Almanca ve İspanyolca dersleri seçmeli olarak verilir. Eğitim-öğretim programımız anaokulu sınıflarında haftada birer saattir.
Eğitim sistemimizde kullandığımız metotlar öğrenci merkezli, onların gerçek kimliklerini, yeteneklerini özgürce açığa çıkarmalarını sağlamayı hedefler.
Amacımız, öğrencilerimizin öğrendiklerini kendi yaşamları ile ilişkilendirebilmeleri ve dili müzik, oyun, şarkı, tekerleme ve aktivitelerle sevmeleri ve kendilerini geliştirmeleridir.