SANAT EĞİTİMİ YARATICILIĞI GELİŞTİRİR.

 

Sanat eğitiminin amacı çocukların algısal yetilerini geliştirmek, zihinlerinde canlandırdıklarını biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak, el becerilerini ve el kaslarını geliştirmektir.
Çocuklar zihninden tüm geçirdiklerini, düşüncelerini, hissettiklerini otokontrolleri gelişmediği için bütün açıklığıyla ortaya dökerler. Bu nedenle çocukların resmi olduğundan çok daha fazla şey ifade eder.
Görsel Sanatlar derslerimize çizgi çalışmaları ile başlayıp ince el kaslarını geliştiren seramik pastel, guaj, sulu boya ve tual çalışmaları ile çeşitli materyalleri kullanıldığı faaliyetlerle devam etmeliyiz.
Öğretimin ilki çocuk yaşta başlar; bu nedenle resim eğitimi çocuk gelişimi için önemlidir. Resim çocuklar için bir gelişim aracıdır.
Görsel sanatlar uygulamaları çocuk bireylerin sürekli yüz yüze geldikleri eğlenceli bir eğitim alanı olmuştur.
Resim eğitimi süreci ve sonrasında, çocukların yaşam biçimleri gelişmiş ve her dönemde çocuklar kendilerini ifade eden bireyler olarak ortaya çıkmışlardır.
Görsel Sanatlar eğitiminin temel amaçları arasında gerçekte “gelecekçi insan modeli hazırlamak” vardır.