Ekoloji Kulübü

     ÇEVREYİ YAŞAT Kİ İNSAN YAŞASIN…
     Çevremizi ve ihtiva ettiği canlıları daha yakından tanıyarak onları ve çevreyi koruma bilinci elde etmek, doğal yaşamı tehdit eden sorunlarla mücadele hususunda öğrencileri bilgilendirmek, çevreye duyarlı nesiller yetiştirme gayesine katkı sağlamak maksadıyla kurulmuş bir bilim kulübüdür. Başta çevremiz olmak üzere bizimle beraber yaşayan hayvan, bitki ve diğer canlıları üyelerimize daha yakından tanıtmak, hem çevre hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamak hem de küresel ölçekte dünyamızı bekleyen tehlikeler hakkında bilgilendirmek, doğa gezileri yapmak, enerji tasarrufu, sürdürülebilir enerji ile ilgili tanıtım ve kampanyalar gerçekleştirmek, Mavi Kapak toplama Kampanyası ve Atık Pil Toplama Kampanyasını başlatmak, çevre ve ekoloji konulu fotoğraf, film yarışmaları düzenlemek, çevre konulu seminer ve konferanslar düzenlemek kulübün genel faaliyetlerinden bazılarıdır.

Drama Kulübü

     İngilizce Drama Kulübünde öğrencilerimizin İngilizce gelişimlerine destek olmak, drama yeteneklerini İngilizce becerileri ile pekiştirmek amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bu yıl Hazırlık sınıfında okuyan öğrencimizle birlikte yürütülen kulüp çalışmalarımızda öğrencilerimize dil becerisi kazandırmanın yanı sıra sahne duruşu, nefes çalışmaları ve podyum yürüyüşü çalışmaları da sürdürülmektedir. Öğrencilerimiz yılsonunda tüm kazanımlarını sergileyecekleri İngilizce bir oyun ile gerek velilerinin gerekse arkadaşlarının karşısında sahnedeki yerlerini alacaklardır.

Münazara ve Düşünce Kulübü

     “Dili bir kelimede daha fakir kılmak, bir ulusun düşüncesini bir kavramdan yoksun kılmak demektir.” Arthur Schopenhauer
     İnsan için varolmak, boşlukta yer kaplayan bir nesne olmanın çok ötesinde kendi varlık bilincine varıp diğer varolanları sorgulama süreciyle geçen bir mücadeledir. Kişinin hem kendisiyle hem de çevresel koşullarla girdiği bu mücadelede başarılı olmak kişinin kendini değişen koşullara en iyi şekilde adapte etmesiyle mümkün olacaktır. Münazara, Düşünce ve Fütürizm Kulübü olarak öğrencilerimin ülkemiz ve dünya koşullarındaki temel değişimler ve bu değişimlere paralel ortaya çıkan sorunlarla ilgili farkındalık düzeyini artıracakları, gelecekçi bakış açısını bütünleştirerek öğrendiklerini münazara ile somutlaştırabilecekleri entelektüel faaliyetler yapılmaktadır.

MUN ( Model United Nations ) Kulübü ( MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ)

     Model Birleşmiş Devletler, birleşmiş devletlerin bir simülasyonudur. Model Birleşmiş Devletler çerçevesinde, öğrenciler temsil ettikleri ülkelerin delege ve elçilerinin rollerini üstlenerek tamamı İngilizce olmak kaydıyla MUN konferanslarında bu ülkeleri temsil ederler. MUN danışmanlarının eşliğinde, delegeler münazaralara hazırlanır, araştırma yapar ve uluslararası sorunlara çözüm bulmaya çalışırlar. Konferans ya da MUN simülasyonlarında delegeler güncel siyasi konuları ve uluslararası toplulukların politikalarını tartışırlar ve sorunlara, anlaşmazlıklara çözüm sunmak amacıyla diğer delegelerle kamusal söylem ve analizlerde bulunurlar. MUN kulübüne katılan öğrenciler hem eleştirel düşünme ve güncel siyasi olayları anlama hem de İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirirler.

Müzik Kulübü

     Kültürlerarası farkındalık, iletişim ve şarkılar yoluyla bütüncül öğrenme düzeyini artırmak genel amaçlardır. Koro katılımcı çocukların şarkı söyleme becerilerinin artırılması ile kültürel, toplumsal, müzikal ve akademik alanlarda çok daha uyumlu ve başarılı olmalarını destekler. Orkestranın amacı öğrencilerimizin müzik, estetik, kültür ve sanat alanındaki yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunurken sosyal ve kültürel faaliyetlere teşvik etmektir. Yapılacak orkestra çalışmalarında, öğrencilere birlikte çalma zevkinin aşılanmasının yanında bireysel çalgı seviyelerinin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sanat Kulübü

     Sanat bizim için her yerde… Bunu bilen bizler farklı malzeme ve tekniklerde günümüzde yeni gelişen sanatsal teknikleri inceleyerek üreten bir ekibiz. Üç boyutlu çalışmalar yaparken atık malzemelerden ve farklı kullanımı olan malzemeleri sanatsal birer ögeye dönüştürüyoruz. Pratik çözümler üreterek kolaylıkla yeni işler ortaya çıkarıyoruz.
     Sanat sever öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız programımızda renk çalışmaları, keçe modelleme, üç boyutlu çalışmalar. Tasarım kitap ayraçları, özel tasarım ürünler tasarladık. Eğitim yılı boyunca sanat kulübü olarak farklı çalışmalar ve teknikler ile ürünler çıkarmayı hedeflemekteyiz.
     Sanatın sadece uygulama olmadığını bilen bizler kulüp programımıza bizi sanatsal teknikler hakkında bilgilendirecek belgeseller ve filmler izlemeyi hedefliyoruz.

Spor Kulübü

     Oyun, her ne kadar çocukluk çağına özgü bir faaliyet gibi görünse de her yaşta yaşantımızın bir parçası, insan zekâsının yaratıcı ürünü, fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan sosyal bir olgudur.
     Spor ve oyun; çocukların bütün gelişim dönemleri için vazgeçilmezdir. Spor içinde barındırdığı sevinç, mutluluk, hayat tecrübesi, yetenek gelişimi, kurallara uyma, uyumlu hareket etmeyi öğrettiği gibi kazanmanın erdemi, kaybetmenin kabulü, farklılıklara saygı, kişisel özelliklerimizin ortaya çıkmasını da doğrudan etkiler. Bu doğrultuda kulüp çalışmalarımızı yürütmeyi esas aldık.

E-Sport Kulübü

     Elektronik spor, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup oyun oynayabileceği ya da belli zamanlarda düzenlenen uluslararası büyük elektronik spor organizasyonları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların buluşup, oyun oynayabilecekleri bir spor olarak tanımlanabilir. Elektronik sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak mücadele gösterdikleri elektronik spor da başarılı olabilmeleri ve sporun kendilerine kazandırdıklarını elde etmeleri açısından sahip olduğu ayırt edici bazı özellikleri bulunmaktadır. E-Spor’la hayatla ilgili strateji kazanımları elde edilmektedir.
  • Oyunu kontrol etmek
  • Amaç ya da amaçlarını belirlemek
  • Oyuncuyu kontrol etme
  • Oyun araç ve gereç kullanımı
  • Konsantrasyon

Halk Oyunları Kulübü

     Halk Oyunları yüzyıllar boyu biriktirilmiş ve değişime uğramış zenginlikler kaynağı olarak bütün halkın sevinçlerini, acılarını olduğu kadar, bilgisini ve sağa duyusunu dile getirir. Birleştirici özelliği ile sınır tanımaz coğrafi sınırları kesinlikle çizilemez toplumsal duyguları kapsar. Geçmişten günümüze halk kültürümüzü yöresel müzik ve kıyafetlerimizle yaşatmamıza ve gelecek nesillere aktarmamıza olanak sağlar. Öğrenciler kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde belirli törenlerde görev alarak ürünlerini sergiler.

Yabancı Dil Kulübü

     Yabancı Diller Kulübü okulumuzda ikinci yabancı dil olarak okutulan Almanca, İspanyolca ve Rusça dersleri paralelinde öğrencilerimize Alman, İspanyol ve Rus Kültürlerini öğretebilmek amacıyla etkin hale getirilmiştir. Öğrencilerimize Alman, İspanyol ve Rus kültürlerini bir mozaik halinde farklı etkinliklerle tanıtmaya çalışmaktadır. Bu etkinlikler içerisinde ülkelere ilişkin müzik ve dans kültürünü tanıma amacıyla müzik eşliğinde dans çalışmaları; ülke mutfaklarına yer alan yemekleri hazırlayıp okulumuz öğrencilerine sunma, önemli şehirleri tanıtmak amacıyla video, belgesel ve film izleme ve şiir çalışmaları yapılmaktadır.

E-Twinning Kulübü

     Sanatın toplum için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Sanatla iç içe olan bireyin kendisini doğru ifade edebileceğini, sanatın hayatının her alanına güzellikler katarken özgüvenini geliştirebileceğini biliyoruz. Bunun için sanata önem veren, kendisini sanatla ifade edebilen, yeteneklerini geliştirmeye çalışan bireyler yetiştiriyoruz.
     Sanat atölyesi kulübünde öğrencilerimizle farklı malzemeleri tanıyor ve tasarımlar yapıyoruz. Üç boyutlu çalışmalara hayat veriyor, dünyamızı renklendiriyoruz. Kulübümüzde sanatla güçlenen hayal güçleri geniş öğrencilerimizle keyifli vakitler paylaşıyoruz.

İstanbul Kültür Yayın ve İletişim Kulübü

     İstanbul Kültür Yayın ve İletişim Kulübünde öğrencilerimizin değişen dünya şartlarında kendilerini daha etkin bir şekilde ifade edebilmeleri, kültür ve sanata ilgi duymaları, Türkçemizi doğru ve estetik bir şekilde kullanmaları hedeflenir. Kültür ve edebiyat dünyamızın değerli şahsiyetleri, söyleşiler yapmak üzere öğrencilerimizle buluşturulur. Ayrıca kulüp bünyesindeki öğrencilerimiz bu isimlerle röportaj yapma olanağı bulur. Okulumuzda gerçekleştirilen her türlü yayın faaliyetlerinin planlanmasında, gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak İstanbul Kültür Yayın ve İletişim Kulübü öğrencileri söz sahibidir.
     Kulübümüz çok yönlü bir kulüp olma özelliğini gösterdiğinden İstanbul kültürüne ait unsurları da yaşayarak ve görerek öğrenmeyi amaçlar. Bu doğrultuda İstanbul’un tarihi yerleri ve doğa güzellikleriyle ilgili gezileri düzenler. Kulüp öğrencilerimiz, okulumuzda gerçekleştirilen her türlü münazara, şiir dinletisi, edebi tartışma gibi platformlarda etkin bir şekilde rol alır. İstanbul Kültür Yayın ve İletişim Kulübü, eğitim öğretim faaliyetlerimizin her aşamasında olduğu gibi modern Türkiye’nin gereksinimi olan çağdaş, entelektüel, ulusal ve evrensel bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmenin onuruyla çalışmalarını sürdürmektedir.