Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

BALKANLAR KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ
 
Özel Balkanlar Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi rehberliği; bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle kendi kendine yeterli düzeye getirilmesi süreci olarak görür. Balkanlar Koleji'nin eğitim felsefesi doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi öğrencilerin zihinsel gelişimlerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerini, yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak için öğrencilerle, öğretmen, yönetici ve velilerle iş birliği içinde çalışır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilir, öğrenciler istedikleri her konuda yargılamadan, koşulsuz kabul edilir, dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmeleri için uygun ortamlar oluşturulur.
 
REHBERLİK SÜREÇLERİ
 
 
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 

A-Grup Eğitim Çalışmaları

1-Grup Görüşmeleri:
 
Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı yada benzer konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır.
 
Grup Çalışmalarından Örnekler:
Sosyal beceri grubu çalışmaları,
Verimli ders çalışma yöntemleri,
Sınav kaygısı ile başa çıkabilme,         
Paylaşım grupları,
Etkileşim grupları vb.
 
2- II. Kademe Öğrencilerine Yönelik Seminerler (6.7.8. SINIFLAR)
 
Madde Bağımlılığı
Şiddet
Ergenlik
Meslek Seçimi
Çevre Bilinci
Verimli Ders Çalışma yolları
 

Karakter  Okulu  Eğitimleri Çerçevesinde Bütün Öğrencilerimize Yönelik Olarak

Sorumluluk

Yardımseverlik

Doğruluk

Liderlik

Sabır

Saygı

Özgüven

Özdenetim

Dostluk
 
Eğitimi verilerek bireysel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.

 

B- BİREYSEL GÖRÜŞME SÜREÇLERİ

  • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla;
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır
  • Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.
  • Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.
  • Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrenciler güçlü oldukları alanlarda da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar geçekleştirilir.
  • Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.
 
Uygulanan Test ve Envanterler
Otobiyografi (2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.sınıflar )
Mesleki Eğilim Envanteri (6. 7. 8.sınıflar)
Sınav Kaygısı Ölçeği(4. 5. 6. 7. 8. sınıflar)
Başarısızlık Nedenleri Envanteri  (4. 5. 6. 7. 8.sınıflar)
Akademik Benlik Kavram Ölçeği (8.sınıflar)
Sosyometri (Ana Sınıfı, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sınıflar)
Problem Tarama Envanteri (6. 7. ve 8. sınıflar )
 
 
 
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA DESTEK
 
  • Okulda gerçekleştirilen her tür ve düzeydeki sınavlarda ölçme ve değerlendirme birimi ile eşgüdüm içinde çalışılır. Sınav öncesi,sınav süreci ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalar gözden geçirilir.
  • Sınav Motivasyonu artırmaya yönelik çalışmalar yapılır,
  • Sınav Kaygısını azaltma konularında grup çalışmaları gerçekleştirilir. İhtiyaç duyan öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılarak destek sağlanır.
 
 

SINIF İÇİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Okul Rehberlik planı doğrultusunda hazırlanan sınıf rehberlik planları uygulanır. Sınıf rehberlik planları, sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulamaya konulur, okul rehber öğretmeni tarafından kılavuzlanır ve koordinasyonu sağlanır.
 
 
VELİLERE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 

Veli Görüşmeleri

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Velilere Yönelik Seminerler

Yıl içerisinde önceden belirlenen konuların yanı sıra, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda da tespit edilebilen konular çerçevesinde "Veli Seminerleri" düzenlenir. 

 

BÜLTENLER

Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.
“Rehberlik Bülteni ı” adıyla  ayda bir yayınlanan bülten, paydaşlarla e-bülten olarak paylaşılır.

 

GENEL SEMİNERLER

Okul yönetimi ve Rehberlik birimi tarafından yapılan planlama doğrultusunda ve yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
 
 
 
 İlkokul | Ortaokul Rehberlik Öğretmeni 
 
  
 
 Ad Soyad
 Sema ÖZTÜRK
 Görevi
 Rehber Öğretmen
 Mezun Oldugu Okul
 Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 Iletisim
  

 

Lise Rehberlik Öğretmeni

 

 

 nalan1
 Ad Soyad
 Nalan ÖZGÜLER
 Görevi
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 Mezun Oldugu Okul
 Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Böl.
 Iletisim
  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yakacık Kampüs

Yakacık Cumhuriyet Mah. Vatansever Cad. No:2 Kartal-İstanbul/Türkiye

e-Posta: info@balkanlarkoleji.k12.tr

Telefon:  (0216) 452 00 56 - 452 00 57

Faks:  (0216) 451 35 01

http://www.balkanlarkoleji.k12.tr

Pendik Kampüs

Doğu Mah. Tavşantepe Mevkii Çamlık Sok No:1 Pendik-İstanbul/Türkiye

e-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Telefon:  (0216) 511 16 61 - 511 11 41

Faks:  (0216) 511 16 60

http://www.balkanlarkoleji.k12.tr