İngilizce 5. Sınıflar

İngilizce 5. Sınıflar Zümresi

Beşinci sınıf programı öğrencilerin İngilizce bilgilerini okuma, yazma ve konuşma yoluyla geliştirme üzerine odaklanır. Dilbilgisi, her gün çalışmalarla, oyunlarla, şarkılarla, temsillerle ve görüşmelerle zenginleştirilerek kullanılır. Öğrencilere grup çalışmaları ve tartışma ortamları ile öğrendikleri dili kullanma olanakları yaratılır. Bu düzey öğrencilerin İngilizce öğrenmeyi, daha bilinçli bir şekilde dili kullanmaya ve kuralları uygulamaya özen göstererek sürdürmeleri beklenen bir düzeydir. Öğrenciler dili bir bütün olarak görüp, kurallarını bu bütün içerisinden çıkarırlar. Kullanılan ders araç-gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinmeleri dikkate alınarak orijinal ya da orijinale benzer şekilde hazırlanır. Öğrenci odaklı sınıf çalışmaları, haftada 10 saat olan İngilizce derslerini eğlenceli hale getirir. Sınıf aktiviteleri; rol canlandırma, piyes, yaşlarına uygun ilgilerini çeken konularda tartışma, şarkı söyleme, anket düzenleme vb. şeklindedir. Haftalık derslerimiz 8 saat Main Course ve 2 saat Reading olarak işlenir.
Every week we have 10 hours of English classes. We enhance learning by studying in our English drama room one hour a week. Students also take part in role-play activities. This year we will continue to present our English Language Portfolio. This portfolio consists of the studies that our students will have done until the end of the year. The purpose of this portfolio is to show your child’s progression in different language skills over the academic year. We use communicative and topic-based methods. In our classes learning is active and student-centered. Listening, speaking, reading and writing skills; as well as structural and lexical knowledge of the language are developed systematically over the years with the help of a variety of ELT materials.

Başarı ve Teşekkür Belgelerimiz

 Başarı Belgelerimiz

Konuklarımız

 Konuklarımız

Koridor reklam ajansı