Balkanlar Koleji Hoşgeldiniz

Okulumuz | İlkokul-Ortaokul

           Yeni eğitim yasası gereğince okulumuz yapısal olarak gerekli uyumlama çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır. Yakacık Kampüsümüzde; Özel Yakacık Balkanlar İlkokulu ve Özel Yakacık Balkanlar Ortaokulu olarak örgütlenme süreci tamamlanmıştır. Balkanlar Koleji lise düzeyindeki eğitimlerini Pendik Eryetiş Kampüsünde bu yıl öğretime başlayacak olan Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirecektir.

Balkanlar Koleji, özgün eğitim konsepti ve eğitim paradigmaları doğrultusunda okul öncesi eğitim, ilkokul , ortaokul ve lise düzeyinde eğitim hizmeti veren çağdaş bir eğitim kurumudur. Öğrencilerimize Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkelerine uygun olarak; aklın ve bilimin ışığında, Atatürkçü düşüncenin kılavuzluğunda fen bilimleri sosyal bilimler, yabancı dil, kültür, sanat spor ve sosyal yaşam becerileri alanlarında zengin öğrenme ortamlarını oluşturmayı hedefliyor ve gerçekleştiriyoruz.

Sevgi ve öğrenme özgürlüğünün buluştuğu BALKANLAR KOLEJİ ikliminde:

Temel akademik bilgi ve becerilerin yanı sıra bilgiye ulaşmanın yollarını, kısaca ”öğrenmeyi öğretiyoruz.”

İlgi ve yeteneklerini keşfediyoruz, potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına yardımcı oluyor ve kendilerini geliştirme olanağı sağlıyoruz.

Bir yandan yaşama, bir yandan da üst öğrenim kurumlarına hazırlıyoruz.

Bilişsel, duyuşsal, psikomotor alan gelişimlerine, sosyalleşme süreçlerine en üst düzeyde katkı sağlıyoruz.

Öğrenme öğretme süreçlerinde çoklu zekâ kuramını temele alıyoruz, öğrencinin zekâ haritasına uygun eğitsel etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Öğrenme öğretme süreçlerinde bireyi, “öğrenme stiline” uygun öğrenme etkinliği ile buluşturuyoruz.

Beyin Kullanma Teknikleri, Çocuklar İçin Felsefe, Bir Yaşam Biçimi Olarak Satranç ve Mental Aritmetik uygulamaları dörtlü konsept formunda, okulumuza özgü “Beyinsel Gelişim Destek Programı” haline getirilmiştir. Biz bireyin zihinsel gelişimini rastlantılara bırakmıyoruz.

Okumayı sevdirmeye çalışıyoruz, okuma alışkanlığını kazanmalarını çok önemsiyoruz, okuduklarını anlamayı, yorumlamayı, düşünceyi yeniden ve sürekli olarak üretmeyi öğretiyoruz.

Yabancı dil eğitimine özel bir önem atfediyoruz. Birinci yabancı dil olarak İngilizce eğitimine okul öncesi eğitimin ilk kademesinden itibaren başlıyoruz. Ana sınıfından itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca ve 2012-2013 öğretim eğitim yılından itibaren seçmeli İSPANYOLCA ile çok dilli eğitim vizonumuza emin adımlarla yürüyoruz.

Yazmayı, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeyi öğretiyoruz.

Öğrenci merkezli ve etkinlik temelli bir eğitim yaklaşımını benimsiyoruz.

Bilgileri, becerileri ve öz güvenleri yüksek bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz

Ve

Başarıyoruz.

Okulumuzda eğitim tam gündür. Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce Müzik, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım ve Beden Eğitimi dersleri Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca uygulamaya konulan öğretim programları doğrultusunda okutulur. Sosyal etkinliklere, eğitsel gezilere ve yerinde görerek öğrenmeye önem verilir. Tüm bu çalışmalar alanlarında başarılı ve özenle seçilmiş öğretmenler ve eğitimciler tarafından yürütülür. Eğitim yaşamlarında kendilerini kanıtlamış sınıf ve branş öğretmenleri uyum ve işbirliği içinde hizmet verirler.

Okul öncesi eğitim konseptimiz High /Scope ve Çoklu Zekâ kuramını içine alan interaktif eğitim modelidir. Öğrenciler, görerek, yaparak, yaşayarak deneyerek öğrenmektedirler.

Biz, Özel Yakacık Balkanlar İlköğretim Okuluyuz, bütün paydaşları ile birlikte büyük bir “AİLE” yiz. Türkiye Cumhuriyeti’ nin bütün vatandaşlarının nitelikli, kaliteli ve sürekli eğitim almaları gerektiğine inanmaktayız.

ÇAĞDAŞ TOPLUM = EĞİTİMLİ TOPLUM

BU İNANÇLA ÇALIŞIYORUZ.

Başarı ve Teşekkür Belgelerimiz

 Başarı Belgelerimiz

Konuklarımız

 Konuklarımız

Koridor reklam ajansı