Değerler Eğitimi Etkinlikleri

Değerler Eğitimi Etkinlikleri

ÖZEL YAKACIK BALKANLAR İLKOKULU VE ORTAOKULU

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

 

     Öğrencilerin toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencileri toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak,  değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak amacı ile okulumuzda değerler eğitimi projesi uygulanmaktadır. Bu projenin sağlıklı yürütülmesi kapsamında Okul Proje Ekibi kurulmuştur. Okul Proje Yürütme Kurulu üyeleri;

Okul Müdürü Mevlüt KARAKURT

Rehber Öğretmen Sema ÖZTÜRK

Temel Dersler Böl. Bşk./ Matematik Öğrt.  Demet KARACAER

Yabancı Diller Böl. Bşk./ İngilizce Öğrt. Yeşim SARI

Uygulamalı Dersler Böl. Bşk./ Müzik Öğrt. İnci AKTAV

Sınıf Öğretmenliği Böl. Bşk./ Sınıf Öğrt. Ümran SOYLU

Okul Meclisi Bşk. Yusuf Tarık MUTLU

olarak seçilmiştir.

Birey toplumun bir yapı taşıdır. Bireyin toplumda var olmasının koşulu ise birlikte yaşama yönelik tutum ve davranışları kazanmasıyla mümkündür. Birey bu kazanımları öncelikle ailede almaya başlar daha sonra okul ortamında pekiştirerek sosyal çevresini oluşturur. Bu ilkeden yola çıkarak okulumuzda değerler eğitimi proje kapsamında proje ekibi tarafından her ayın konusuna göre değerler eğitimi çalışma planları oluşturulmuştur. Hazırlanan planlar doğrultusunda değerler eğitimi projesi kapsamında;

        Kasım-Aralık Ayları: Birlikte Yaşama ve Kardeşlik 

 

      Ocak-Şubat ayları: Takım Ruhu

 

         Mart-Nisan Ayları: Fedakârlık

 

         Mayıs-Haziran Ayları: Vefa Ve Sadakat

 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ KASIM-ARALIK ETKİNLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu “Değerler Eğitimi” çalışması kapsamında, Kasım-Aralık aylarında uygulanmak üzere “Birlikte Yaşama ve Kardeşlik” konusu işlenmiştir. Hoşgörü, Birlikte yaşama kültürü, Toplumsal kurallara uyma, Dayanışma, Farklılıklara saygı, Yardımlaşma, Ortak noktalarımız, Ön şartsız kabul, Kendini kontrol edebilme, Milli ve manevi değerlere karşı saygı, Aileye karşı saygıalt başlıkları ile yapılan çalışmalara öğrencilerimizin etkin katılımı sağlanmıştır.

 

Yapılan etkinlikleri görmek için tıklayınız…

 

DEĞERLER EĞİTİMİ OCAK-ŞUBAT ETKİNLİKLERİ

 Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu “Değerler Eğitimi” çalışması kapsamında, Ocak-Şubat aylarında uygulanmak üzere “Takım Ruhu” konusu işlenmiştir. Hedef belirleme, Planlı olma, Görev bilinci, Ortak akıl, Liderlik, Özgüven ve girişimcilik, Azim ve kararlılık, Takım ruhu bilinci, İletişime açıklık, Dayanışma, Paylaşma alt başlıkları ile yapılan çalışmalara öğrencilerimizin etkin katılımı sağlanmıştır.

 

Yapılan etkinlikleri görmek için tıklayınız… 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ MART-NİSAN ETKİNLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu “Değerler Eğitimi” çalışması kapsamında, Mart-Nisan aylarında uygulanmak üzere “Fedakârlık” konusu işlenmiştir. Fedakârlık bilinci, İnsanlığa fedakârlık, Vatana fedakârlık ve şehitlik, Büyüklere karşı fedakârlık, Aileye fedakârlık, Dost ve arkadaşına fedakârlık, Fedakârlıkta zirve insanlar, Annenin fedakârlığı, Merhamet, Şefkat, Yardımseverlik alt başlıkları ile yapılan çalışmalara öğrencilerimizin etkin katılımı sağlanmıştır. 

 

Yapılan etkinlikleri görmek için tıklayınız…  

 

DEĞERLER EĞİTİMİ MAYIS-HAZİRAN ETKİNLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu “Değerler Eğitimi” çalışması kapsamında, Mart-Nisan aylarında uygulanmak üzere “Vefa ve Sadakat” konusu işlenmiştir. Emanete sahip çıkma, Sözünde durma, Büyükleri ziyaret, Hasta ve muhtaçları ziyaret, İyiliği unutmama, İnsanlığa vefa ve sadakat, Vatana vefa ve sadakat, Tarihe vefa ve sadakat, Çevreye vefa ve sadakat, Aileye vefa ve sadakat, Arkadaşına vefa ve sadakat alt başlıkları ile yapılan çalışmalara öğrencilerimizin etkin katılımı sağlanmıştır.

Yapılan etkinlikleri görmek için tıklayınız…   

 

 

 

 

 

 

 

Başarı ve Teşekkür Belgelerimiz

 Başarı Belgelerimiz

Konuklarımız

 Konuklarımız

Koridor reklam ajansı